Per tenir una vida plena i feliç, el més important és tenir un cervell sa. Aquesta és la tesi que defensen els autors encapçalats per Álvaro Pascual-Leone: com una ment sana pot donar lloc a un cos igualment saludable.

«Mens sana in corpore sano» és una citació provinent de la sàtira desena del poeta romà Juvenal (segle I). Aquesta frase venia a predir el que ara coneixem gràcies als avenços científics. Juvenal tenia raó, però ens hem passat vint segles mirant en una sola direcció, del cos cap a la ment, i, tanmateix, avui sabem que la direcció inversa, des de la ment cap al cos, també és correcta.

La plasticitat cerebral té dues fases: una primera molt ràpida i flexible que utilitza connexions existents i una altra més lenta en què es formen noves connexions. No només la pràctica física, sinó també la pràctica mental és capaç de guiar la plasticitat cerebral. Per això és important anar amb compte amb allò que un pensa, perquè els nostres pensaments canvien el nostre cervell i les conseqüències poden no agradar-nos.

Si vols cuidar la teva salut, cuida les teves relacions amb la teva parella, els teus fills, els teus familiars i amics. El pensament positiu, optimista, és un factor essencial en la nostra capacitat de suportar de manera efectiva l’estrès i les dificultats de la vida. El cervell és capaç d’aprendre i canviar. Tots podem aprendre i beneficiar-nos del seu efecte sobre la nostra salut. Resulta que una manera de fomentar el pensament positiu és envoltar-se de gent que té pensaments positius i que ens estima i fa costat. «Però, què és la felicitat sinó el senzill acord entre un ésser i l’existència que duu? (Albert Camus)».