Opinió

Nou conveni col·lectiu per a la construcció

L’àmbit laboral continua en evolució constant. Recentment, s’ha implantat el nou Pla de Pensions del Sector de la Construcció (PPSC), obligatori per a totes les persones que estiguin acollides al Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (VII CGSC) i que afectarà més d’un milió d’individus. Aquesta normativa va entrar en vigor el passat 1 de febrer de 2024 i es va aprovar amb efectes retroactius. Això vol dir que les empreses han hagut de pagar la part corresponent dels anys 2022, 2023 i gener de 2024 a les nòmines de febrer, març i abril de 2024.

Aquesta modificació del conveni col·lectiu era necessària. La cultura de l’estalvi no està excessivament instaurada en la societat actual, així que qualsevol ajuda extra és benvinguda. Això sí, serà una bona mesura sempre que s’acabi implementant en la resta dels sectors. L’actualització del conveni vol ajudar les persones treballadores a tenir un complement addicional un cop es jubilin. La piràmide poblacional s’està invertint, és a dir, que cada cop hi ha més gent gran jubilada i menys joves en edat de treballar. Per aquest motiu, és imprescindible habilitar diverses cistelles per disposar de complements a la jubilació pública de l’Estat.

I com es faran les aportacions periòdiques? Les contribucions en el sector de la construcció es poden fer únicament a través del sistema de Vida Caixa Aporta+ de CaixaBank, on l’empresa i la persona treballadora estaran donats d’alta. A més de les aportacions mensuals que farà l’empresa, la persona treballadora també podrà fer contribucions voluntàries al pla de pensions.

Pel que fa a les quantitats que s’han d’aportar als plans de pensions, les empreses han d’afegir a les actuals retribucions que apareixen a les nòmines els nous imports establerts per aquest concepte, el qual queda neutre per a la persona treballadora. Posteriorment, l’empresa s’ha d’encarregar d’ingressar els diners en els diferents plans de pensions. Per tant, aquesta mesura obligarà a les organitzacions a tenir uns nous requisits de gestió que s’hauran d’incorporar a l’estructura administrativa existent.

Amb l’aplicació dels vigents convenis col·lectius del sector de la construcció, el que queda clar és que, entre les aportacions i els costos de la seguretat social, les aportacions són relativament baixes, entre 200€ i 300€ anuals. És una mesura que crec que amb el pas del temps anirà augmentant les quanties. Tenint en compte aquesta situació, el que s’haurà de fer és modular futurs increments de convenis, de tal manera que la càrrega no afecti, tal com s’ha fet ara, a la tresoreria de l’empresa.

El nou sistema continuarà posant de manifest que el col·lectiu de graduats socials som actors principals en l’àmbit laboral, ja que també assumim part de la responsabilitat per aconseguir que el sistema funcioni correctament. Aquesta nova normativa comportarà una gestió administrativa més complexa. Com a nexe d’unió entre organitzacions i persones treballadores, els graduats i les graduades socials som fonamentals per ajudar a la implementació d’aquesta mesura i, a més, de fer entendre a ambdues parts aquestes novetats per aconseguir que s’apliquin de manera correcta.

Subscriu-te per seguir llegint