Què vol dir ser un estat federal?

Estat Federal fa referència a la unió de varies entitats territorials i polítiques. Les federacions estant composades per divisions territorials que s’autogovernen a les quals se les denomina estats, cantons, regions, províncies, etc..... i que tenen més o menys o autonomia però, en qualsevol cas, tenen facultats de govern i legislació sobre determinades matèries i diferents de les què corresponen al govern de la federació. El diferent grau d’autogovern depèn de les regions que el composen i està establert per la constitució. EL model federal pot assolir fins i tot, el dret d’autodeterminació dels seus territoris (per exemple antiga unió soviètica).

Pau VILA RUTLLANTAdvocatPRAT SÀBAT ADVOCATS