A Catalunya està en vigor una llei que regula i limita els preus màxims que es poden cobrar per un lloguer. L'arrendador no pot demanar el preu que vulgui. La llei dona peu també a molts dubtes que el lletrat Joan Blanco Ginés de l'equip d'advocats de Prat Sàbat et resol.

 • Hola bon dia Jo estic de lloguer des de l’octubre del 2018 a la ciutat de Girona i és un pis de 70m 2 habitacions, sense aparcament ni res i pago 750€ mensuals. Ara sé que ha abaixat el preu del lloguer però seguim pagant el mateix. És correcte o està per sobre del permès actualment?

La Llei 11/2020 de contenció de rendes només s’aplica als contractes de lloguer subscrit després de la seva entrada en vigor, per la qual cosa no seria aplicable al seu contracte.

 • Bon dia, Visc amb la meva parella en un pis de lloguer a Girona ciutat des de l'abril de 2018. El passat mes de gener els propietaris ens van fer signar la rescissió del contracte perquè diuen que els preus han augmentat i ens havien de regular el preu. Hem passat de pagar 600€ mensuals a 725€, encara no hem signat, ja que és a partir de l'1 d'abril. És correcte que ens augmentin tants diners de cop? Gràcies

La Llei 11/2020 de contenció de rendes estableix que la renda no pot ser superior al preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà, o bé a l’actualització de la renda si l’habitatge ha estat arrendat en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei el 22 de setembre de 2020. S'hauria de consultar aquest índex a la plana web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, atesa la situació i característiques del pis, per comprovar quina seria la renda justa.

 • Bon dia, porto 8 anys en un pis contracte de 3anys + 3anys + 2 pròrrogues (1any) + 1(any) sense firmar, ara m'ha enviat un burofax que em fa fora , sense cap motiu (no em renova) pel que sé, vols més diners pel lloguer. Això és viable? Què puc fer?

L’arrendador pot resoldre el contracte al final de les pròrrogues, sempre que doni un preavís que en el seu cas seria de trenta dies d’antelació.

 • Bon dia! Tinc un contracte d'arrendament d'un apartament amb ús diferent del d'habitatge. Aquest tipus d'arrendament està subjecte a la llei que regula els preus màxims dels lloguers? Moltes gràcies

No, la Llei 11/2020 de contenció de rendes només s’aplica als contractes d’arrendament en què l’habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l'arrendatari, i que aquest habitatge estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d'habitatge tens.

 • Bon dia! Jo vaig llogar un pis que estava en males condicions. Quan el propietari es va assabentar que l'havia deixat polit, aleshores va dir que com pel pis podria cobrar el doble, passant de 650/mes a 1200/mes, que no em renovaven el contracte, al·legant que volien el pis per a ells, cosa que no va ser així. Vaig optar per buscar un altre pis... em vaig equivocar? Va dir que em compensaria per la inversió que vaig fer i no va complir el pacte verbal... podria fer quelcom? Vaig haver d'avançar una despesa que cobria l'assegurança del propietari i tampoc l'he recuperat... podria fer quelcom? Moltes gràcies i salutacions

És difícil donar-li una resposta amb les dades que ens comunica. Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres per comentar-nos la seva situació de manera més directa i personal.

 • Els lloguers que són temporals també s'han de regir amb aquesta llei o tenen altra regulació especial? Gràcies.

La Llei 10/2020 de contenció de rendes s’aplica només als contractes d’arrendament d’habitatge que serveixi de residència permanent de l’arrendatari, per la qual cosa no s’aplicaria a un lloguer temporal.

 • Bon dia! Em dic Esther i porto des del 2015 en un pis de lloguer pagant 500 euros. A falta de 2 mesos per acabar el contracte em comuniquen que el pis té nou propietari i que passarà a 605 euros pel càlcul que han fet i que la llei permet. Voldria saber si es pot pujar tant? Gràcies.

Si el seu pis està en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens, la renda no pot ser superior al preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà, i no pot ser superior a la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, actualitzada en tot cas d'acord amb l'índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d'arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 11/2020 el 22 de setembre de 2020, com podria ser el seu cas. S'hauria de veure a on està el seu pis, i si es compleixen aquests requisits per determinar si la pujada de la renda és o no legal.

 • Visc a Maçanet de la selva en un pis de 4 habitacions llogat per 550 euros. Ara, la meva arrendadora, li he dit per treure una persona de la família del contracte i per renovar-lo diu que augmentarà el preu a 590 euros. És legal això? S’ha de pagar tant de lloguer en un poble també?

Per respondre a la seva pregunta caldria veure abans el seu contracte i l’abast de la modificació que proposa. En tot cas, Maçanet de la Selva no es troba en una zona declarada com a àrea amb mercat d’habitatge tens, i no s’aplicarien les disposicions de la Llei 11/2020 de contenció de rendes.

 • Acabo de posar llogaters a un pis que he heretat. Tinc problemes per fer el contracte, ja que els faltava un paper de la nacionalitat que ara ja tenen. Han vingut per part de la borsa d'habitatge de l'ajuntament El problema que tinc és que no em vol pagar una factura de la llum.

No acabem d’entendre el sentit de la seva pregunta. Estem a la nostra disposició des del nostre despatx per si ens vol fer una consulta al respecte.

 • Si la pujada de preu pactada és IPC i estic al límit? Pot pujar-me'n el lloguer?

La limitació de rendes de la Llei 11/2020 només s’aplica als contractes de lloguer subscrit després de la seva entrada en vigor, i no sabem si aquest és el seu cas. De tota manera, la mateixa Llei preveu l’actualització de la renda d’acord amb el que estableix la normativa reguladora dels contractes d’arrendament. Si es va pactar en el contracte l’actualització de la renda segons les variacions de l’IPC, aquest serà el sistema aplicable.

 • Pot no tornar-me la fiança, si m'ha d'abaixar el preu?

No acabem d’entendre la seva pregunta. En tot cas, la fiança té com a finalitat garantir el compliment de les obligacions de l’arrendatari, i no s’estendria a compensar una hipotètica reducció de la renda del lloguer.

 • On puc consultar el màxim que m'haurien de cobrar?

L’índex de referència del preu de lloguer es pot consultar a la plana web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, fent constar la situació de l’habitatge i les seves característiques.

 • Hola tinc un contracte de lloguer des de 2016 en el que pagava 400 euros i es va acabar el 2019. En aquest nou contracte em van augmentar a 480. O sigui em van pujar un 20%. Està bé l'increment o està fora del permès? Cal destacar també que no ha fet absolutament res a l'habitatge des de que hi visc.

L’augment del lloguer en el seu cas es va fer abans de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, per la qual cosa les limitacions d’aquesta normativa no serien aplicables. 

 • Hola, m’agradaria saber si el meu contracte és legal. Primer ens va fer un contracte amb els primers mesos a 600€ i a partir del maig passat posava que ens pujava a 800€. També diu que si marxem abans dels 5 anys que hi ha de contracte, haurem de pagar una mensualitat per any (per exemple si marxem quan només han passat 2 anys del contracte, hauríem de pagar 3 mensualitats). Moltes gràcies

Per respondre a la seva pregunta hauríem de veure el seu contracte, per determinar si alguna clàusula va en contra de les disposicions legals obligatòries. El nostre despatx està a la seva disposició per qualsevol consulta al respecte. Ara, pel que fa a la indemnització per desistir del contracte abans del termini pactat, la mateixa està contemplada en la llei d’Arrendaments Urbans, pel que seria plenament legal. 

 • Si se m'ha trencat la caldera, l'ha de pagar l'arrendador?

D’acord amb l’article 21.1 de la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendador ha de fer les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge en condicions d’habitabilitat, llevat que el deteriorament sigui ocasionat per l’arrendatari.

 • Els preus del lloguer són per zona? Com puc saber el preu màxim de la meva ciutat?

Pot consultar L’índex de referència del preu de lloguer a la plana web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, fent constar la situació de l’habitatge i les seves característiques.

 • Com sé quin és el preu màxim del lloguer?

D’acord amb el que estableix la Llei 11/2020 de contenció de rendes, pels contractes de lloguer que es celebrin després de la seva entrada en vigor, si l’habitatge arrendat està en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens, la renda no pot ser superior al preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà., i no pot ser superior a la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, actualitzada en tot cas d'acord amb l'índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d'arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 11/2020 el 22 de setembre de 2020.

 • Com es determina el preu màxim que pot cobrar l’arrendador?

Ens remetem a la resposta de la pregunta anterior.