Les hipoteques inverses són una opció financera per a persones majors de 65 anys que desitgen utilitzar el valor acumulat en el seu habitatge per a obtenir una font d'ingressos addicional durant la jubilació. En aquest article, l'equip d'advocats de Prat Sàbat explorarà com funcionen les hipoteques inverses, els seus pros i contres.

Què són les hipoteques inverses?

Una hipoteca inversa és un préstec o crèdit garantit amb hipoteca que permet als propietaris d'habitatges majors de 65 anys convertir el valor del seu habitatge habitual en efectiu, sense haver de vendre la propietat, ni perdre el seu ús. Amb la hipoteca inversa, l’entitat financera entrega una determinada quantitat de diners, d’un sol cop o en pagaments mensuals en forma de renda, i el prestatari no ha de pagar cap quota mensual, ni ha d’abandonar l’immoble.  

Com funcionen les hipoteques inverses?

Quan un prestatari obté una hipoteca inversa, el prestador li paga una quantitat de diners que representa una porció del valor de la propietat. El prestatari no ha de pagar res per aquest préstec mentre visqui en la propietat. En canvi, l'interès s'acumula sobre el préstec i es paga, juntament amb el capital prestat, en el moment en què el prestatari mori.

A la defunció del prestatari, els seus hereus adquireixen tant la propietat de l'habitatge com el deute acumulat amb l'entitat financera. Els hereus tenen dues opcions: O bé es queden l'habitatge, retornant els diners prestats més els interessos que corresponguin. O bé, venen l’habitatge hipotecat i salden el deute contret pels titulars de la hipoteca inversa. 

Si es compleixen els requisits que marca la llei, l’entitat financera només podrà obtenir recobrament del seu crèdit fins on arribin els béns de l'herència.

Pros i contres de les hipoteques inverses

Pros:

Proporciona una font d'ingressos addicional per als propietaris que no tenen prou estalvi per a la jubilació.

Els prestataris no han de fer pagaments mensuals als prestadors. En canvi, els prestadors entrega uns diners als prestataris, normalment mitjançant pagaments mensuals en forma de renda. 

Els prestataris poden continuar vivint en la propietat mentre visquin i no han de preocupar-se per perdre el seu habitatge com a conseqüència de la hipoteca inversa. En un préstec hipotecari convencional, existeix un risc de perdre la propietat de l’immoble davant un eventual impagament de les quotes del préstec. Aquest risc no existeix en les hipoteques inverses. 

Contres:

Les hipoteques inverses solen tenir uns costos associats més elevats que els préstecs hipotecaris convencionals. 

Si el valor de la propietat disminueix, el prestatari pot acabar devent més del valor de la propietat que el que se'ls va prestar inicialment.

Els ingressos que els prestataris poden obtenir a través d'una hipoteca inversa estan limitats pel valor de la propietat i l'edat del prestatari. Si la propietat té un valor baix o el prestatari és més jove, els ingressos poden ser limitats.

En resum, les hipoteques inverses poden proporcionar una font d'ingressos addicional per als propietaris d'habitatges majors de 65 anys, però també tenen els seus riscos i limitacions. Els prestataris han de comprendre completament els termes del préstec abans de decidir si és l'opció adequada per a ells. És important assessorar-se adequadament abans de prendre la decisió.