Q uan ens disposem a combregar, el ministre ens ofereix el pa consagrat mentre ens diu «el Cos de Crist», i nosaltres responem «Amén». La festa del Corpus que celebrem és el solemne «Amén»de tota l’Església, de la comunitat celebrant i de tots els qui rebem la comunió.

«Amén» és una expressió d’origen hebreu que significa confirmació i afirmació: «és veritat», «així sia», «hi estic d’acord». Per tant, és l’afirmació solemne que el pa que se’ns ofereix és realment i veritablement «el Cos de Crist».

El seu origen és la Pasqua del Senyor, que en el Nou Testament té una triple arrel: els àpats de Jesús amb els pecadors, el darrer sopar del Senyor i els àpats del Ressuscitat amb els seus deixebles.

Cada any per Corpus celebrem festivament el gran do de Crist, present entre nosaltres en l’Eucaristia. Pa de vida per menjar, pa de vida reservat en el sagrari per portar-lo als malalts, als ancians, per combregar en les celebracions de la Paraula i per venerar-lo lloant-lo i donant gràcies.

L’any passat, amb el confinament, vam trobar-nos amb la impossibilitat d’assistir presencialment a la celebració de l’Eucaristia. Molts hi participaven per mitjà de la televisió i de les retransmissions per Internet. La comunió, necessàriament, havia de ser «comunió espiritual». L’experiència ens va fer adonar de la necessitat de la participació presencial i, sobretot, de la comunió amb el Cos de Crist.

Després de l’experiència del dejuni de l’Eucaristia, algunes parròquies constaten que, els diumenges, alguns fidels han deixat de participar a la celebració. I no es tracta de malalts, ancians o impedits, sinó de persones que potser encara viuen amb el temor al contagi. Tanmateix, en d’altres parròquies es constata que hi participen nous fidels. En relació amb la visita al Santíssim cal dir que sovint es troben les esglésies tancades pel temor a bretolades [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana)