Riudellots de la Selva va acollir dissabte passat, 5 de juny, una cerimònia en honor al venerable fra Dalmacius Ciurana, les restes del qual descansen a la capella de Sant Miquel del municipi. L’historiador Elvis Mallorquí va oferir una conferència i es va realitzar una ofrena floral per part de la família, una per part de l’Ajuntament i una missa.

Segons recorda el consistori, fra Dalmau Ciurana va néixer l’any 1574 a Riudellots, al mas Ciurana, conegut actualment com Ca n’Aimeric. El mas, però, ja existia al segle XIII amb el nom de mas Guerau de Benaula. La família havia superat les mortaldats derivades de la pesta negra i, després d’incorporar terres de masos rònecs, es va convertir en una de les principals famílies de Riudellots. Un fill no hereu, de nom Jaume, va entrar a l’orde dels dominics (o predicadors) de Girona, al convent de Sant Domènec, el 1604 i va escollir el nom de Dalmau, en honor a un altre frare dominic, Dalmau Moner, de Santa Coloma de Farners, que va viure a principis del segle XIV.

Els anys que va viure fra Dalmau Ciurana coincideixen, a nivell local, amb la configuració de l’actual poble de Riudellots: l’església es va acabar el 1593 i les cases més antigues del poble (l’antiga cellera) són de finals del segle XVI i inicis del XVII. A escala global, la seva vida coincideix amb l’arribada als pobles rurals de les directrius de la Contrarreforma catòlica dictats en el Concili de Trento, per lluitar contra els protestants.

L’Ajuntament indica que fra Dalmau Ciurana va contribuir als ideals de Trento amb el recapte d’almoines als camins prop de la ciutat de Girona i amb la difusió de la veneració de la Marededéu del Roser. Molta gent li demanava consell per als seus afers i consol per als malalts, ja que molts es curaven.