28 de febrer de 2018
28.02.2018

Lluita contra el canvi climàtic lels empreses tenen la clau

Les polítiques energètiques de les grans companyies són vitals en la batalla contra l'escalfament global

28.02.2018 | 01:52
Lluita contra el canvi climàtic lels empreses tenen la clau

El canvi climàtic no afecta només el medi ambient. Té un impacte negatiu sobre l'economia i la vida diària de les persones. Les dades que gestiona Nacions Unides (ONU) són alarmants. Si no s'actua amb determinació, a la fi de segle l'increment de la temperatura global superarà els 1,5 graus centígrads en comparació amb el període comprès entre 1850 i 1900, mentre que el nivell de la mar s'elevarà de mitjana entre 24 i 30 centímetres cap al 2065 i entre 40 i 63 cap el 2100. L'objectiu de l'Acord de París és mantenir l'escalfament del planeta per sota dels 2 graus centígrads. Per aconseguir-ho es requereixen polítiques energètiques sostenibles que les grans empreses ja estan desenvolupant.

Els compromisos de les companyies passen pel desenvolupament d'estratègies d'innovació, lideratge i negoci que contribueixin de forma eficient a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i aconseguir implantar una economia baixa en carboni com es recull en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l'ONU.

Un paper crucial en la lluita contra el canvi climàtic el juguen les empreses del sector elèctric, conscients des de fa temps de la necessitat i el desafiament que suposa mitigar les emissions contaminants. Red Eléctrica, per exemple, porta a terme des de 2015 un pla d'acció que ha anat adaptant i que recull diverses línies d'acció per a un model energètic més sostenible. Iberdrola, per la seva banda, compta amb un «model de negoci sostenible» que aposta per «la innovació com a element estratègic de la companyia i eina principal» per «garantir la sostenibilitat, l'eficiència i la competitivitat», indica l'elèctrica. Iberdrola disposa de més de 14.000 MW de potència eòlica instal·lada i treballa per introduir «almenys un 27% de renovables en el consum final d'energia». En la mateixa línia, Endesa ha implantat diversos projectes de millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions en algunes de les seves plantes, introduint el gas natural com a combustible.

 Un altre aspecte de vital importància és l'anomenada descarbonització de l'economia basada en el principi de «qui contamina paga». «El sector elèctric és la clau per aconseguir aquest objectiu», reconeixen des Iberdrola.

Banca i alimentació

Les empreses del sector agroalimentari també estan cridades a liderar la batalla pel clima. Nestlé admet que «l'activitat humana i la ramaderia constitueixen un important factor causant del canvi climàtic». Per això garanteix que «s'esforça cada dia a reduir les seves emissions i millorar la gestió dels recursos. Prova d'això és la disminució del 15% les emissions (directes i indirectes) de gasos d'efecte hivernacle per tona de producte acabat entre 2010 i 2016 en les fàbriques espanyoles », afirma la multinacional d'alimentació.

Les tecnològiques i el sector financer han de contribuir igualment de manera decisiva a reduir l'impacte de la petjada de carboni. Telefónica desenvolupa una estratègia per potenciar la reducció de combustible, la transformació de la seva xarxa i l'ús d'energies netes. «En 2016 portem a terme 130 iniciatives d'eficiència energètica en les nostres xarxes i oficines, amb els quals vam aconseguir estalviar 211 GWh i 22 milions d'euros en el compte anual d'electricitat. D'aquesta manera, evitem l'emissió de més de 68.229 tones de CO2 equivalents », sosté l'operadora, que xifra en un 43,6% el consum elèctric que ja procedeix de fonts renovables.

Telefónica, com les anteriors empreses esmentades, és una de les firmes espanyoles que figuren amb més alta qualificació en l'informe de l'organització sense ànim de lucre Carbon Disclosure Project, que mesura el compromís amb el medi ambient de les grans companyies. També apareixen en aquest llistat amb la nota més eleva Bankia i CaixaBank.

«Fa anys implementant mesures encaminades a afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni», sosté l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri. Bankia compta en l'actualitat amb «condicions especials» per finançar productes sostenibles, com electrodomèstics de baix consum i cotxes híbrids o elèctrics.

CaixaBank ha implementat un pla ambiental trianual (2016-2018) amb mesures per calcular, reduir i compensar la petjada de carboni, i desenvolupar iniciatives de consum d'energies renovables. A més, ha renovat la seva presència al Dow Jones Sustainability Index, un índex mundial que valora el comportament de les empreses sota criteris socials, mediambientals i de govern corporatiu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook