02 de juny de 2015
02.06.2015

El cost sanitari dels fumadors és un 56% més gran que els no fumadors

Un estudi revela que l'assistència en salut per a persones que fumen arriba als 848,64 euros anuals

02.06.2015 | 07:28

El cost sanitari d'un fumador a Espanya és un 56% més gran que el d'un no fumador ja que les persones que fumen consumeixen serveis de salut per valor de 848,64 euros de mitjana l'any, a més d'estar 11 dies de baixa, mentre que els no fumadors costen 474,71 euros i estan 7 dies de baixa. Aquestes són les principals conclusions del primer "microestudi" realitzat a Espanya per estimar els costos sanitaris reals i les baixes laborals associades al consum de tabac, a partir d'una anàlisi de 500 pacients de 45 a 74 anys del centre de salut Delicias Sur de Saragossa en què el 50% eren fumadors habituals i els altres 50% eren no fumadors.
Les conclusions d'aquest estudi, les dades preliminars del qual van ser exposats recentment en la VI Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme celebrada a Barcelona, pretén conscienciar sobre l'enorme cost social i econòmic derivat del tabaquisme, que produeix malalties cardiovasculars, cerebrovasculars, respiratòries i diversos càncers.
L'estudi demostra que els fumadors fan una major utilització dels serveis sanitaris i tenen unes majors taxes d'absentisme laboral, en la línia d'altres estudis internacionals.
A Espanya, els costos sanitaris directes produïts per les cinc malalties més importants relacionades amb el tabac van suposar 7.695,29 milions d'euros anuals l'any 2009, segons les dades del Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme, que engloba una quarantena de les societats científiques i mèdiques més importants del país. També aquell any, el cost econòmic indirecte del tabaquisme a nivell laboral va ascendir a 8.780 milions d'euros. Aquest cost inclou l'absentisme laboral a causa de malalties relacionades amb el tabac, pèrdua de productivitat, manteniment i neteja de les instal·lacions pel fum dels cigarrets.
Al marge d'aquestes dades globals, el pioner microestudi aragonès analitza les diferències concretes i individualitzades entre fumadors i no fumadors durant tot l'any 2009. En aquest sentit, es va constatar que els fumadors van acudir a urgències hospitalàries 0,57 vegades a l'any, mentre que els no fumadors 0,40. El nombre anual d'interconsultes derivades des d'atenció primària dels no fumadors va ser de 0,63, mentre que els que fumen va ser de 0,91.
A partir de totes aquestes dades es conclou que el cost sanitari dels fumadors és de mitjana 848,64 euros a l'any i de 474,71 en no fumadors, fet que suposa un sobrecost de 373,43 euros anuals entre els que consumeixen nicotina.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook