31 de gener de 2017
31.01.2017

Ovodonació: Com ser mare amb els òvuls donats per una altra dona

La legislació especifica el caràcter anònim de la ovodonació que permet a una dona infèrtil ser mare amb els òvuls donats per una altra dona

03.02.2017 | 07:15
Ovodonació: Com ser mare amb els òvuls donats per una altra dona

Ser mare amb els òvuls donats per una altra dona és per a moltes, l'últim camí que condueix a la maternitat. La ovodonació és l'esperança de moltes dones per aconseguir tenir un fill. Edat avançada, menopausa, tractaments amb radioteràpia o quimioteràpia, malalties genètiques o absència d'òvuls de bona qualitat són causes d'infertilitat. El 1984, es va aconseguir el primer embaràs a terme d'una dona amb fallada ovàrica, que sense aquesta tècnica mai s'hauria aconseguit.
 
A dia d'avui la ovodonació, s'ha convertit en una de les tècniques més utilitzades en reproducció assistida, equiparant-fins i tot a la Fecundació In Vitro amb òvuls propis. «El priogrés de la societat, els nous estils de vida i la incorporació de la dona a la vida laboral són les principals raons per les que la maternitat s'ha vist desplaçada a segon pla. Els òvuls donats per una dona jove, sana i fèrtil fan possible que una altra dona abast el somni de ser mare malgrat haver superat el moment idoni marcat pel rellotge biològic », comenta el el doctor Jose López Gálvez.
 
El nostre país és una potència mundial en reproducció, de fet ocupa els primers llocs del rànquing. Un marc legal avançat i modèlic i el nivell de professionalitat dels especialistes espanyols són factors determinants perquè Espanya sigui un país de referència en medicina reproductiva, en concret en tècniques com la ovodonació i la donació de gàmetes.
 
Espanya va molt per davant en Medicina Reproductiva i ofereix tècniques que no són accessibles o són molt més complexes en països veïns, «la qualitat de laboratori, tecnologia i, sobretot, els resultats són motius de pes per a les pacients estrangeres que acudeixen a nosaltres demandant aquests tractaments », afirma López Gálvez.
 
La legislació sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida preveu que tota dona de 18 anys pot ser receptora o usuària d'aquestes pràctiques amb independència del seu estat civil i orientació sexual, i per aconseguir-ho es facilita la donació d'òvuls i esperma totalment anònima.
 
«Les diferències culturals són notables i Espanya és més permissiva legalment en els tractaments de fertilitat ja que són accessibles a tothom. La nostra normativa protegeix l'anonimat en les tècniques reproductives, protegint i fomentant la relació de normalitat entre pares i fills », afirma el director de la Unitat de Reproducció Vistahermosa.
 
La ovodonació, juntament amb la fecundació in vitro i la inseminació artificial, és un dels processos amb millors resultats. Segons López Gálvez «amb l'avançada tecnologia de la qual es disposa avui dia i els actuals tractaments de fertilitat, és possible arribar a una efectivitat màxima, situant les majors dificultats per assolir la gestació en pacients que pateixen algun tipus de patologia especial».
 
Les dades llancen que en ovodonació s'arriba al 90% d'èxit després de dos cicles transferint dos embrions i amb menys del 10% d'embaràs múltiple. En Fecundació In Vitro (FIV) -Microinyecció espermàtica (ICSI) el percentatge d'èxit oscil·la entre el 40% i 65% arribant en dones de menys de 35 anys al 70%. En Inseminació artificial conjugal (IAC) després de quatre cicles s'arriba a un 60% d'èxit i en Inseminació artificial de donant (IAD) s'aconsegueix un 80% d'èxit després de quatre cicles.

Tots aquests percentatges poden alterar mínimament, comenta el doctor, depenent de l'edat de la pacient i de les condicions específiques de cada dona. Però normalment l'efectivitat és màxima ja que «qualsevol cas és analitzat personalment a la recerca del tractament més adequat per aconseguir les majors probabilitats d'embaràs».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook