La nicotina del tabac arriba als dormitoris infantils a les llars on es fuma, encara que el consum es faci lluny de les habitacions, segons un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

L'estudi, liderat per l'epidemiòloga de l'ASPB María José López, ha analitzat 100 llars de la capital catalana on viuen menors de 13 anys i ha verificat la presència de nicotina al saló i al dormitori infantil d'aquelles cases on encara es fuma, encara que el consum s'hagi fet en altres dependències de la casa.

Segons López, l'estudi ha comprovat que el fum del tabac arriba als dormitoris infantils en aquelles llars on encara es fuma.

"N'hi ha prou de fer-ho al saló o en un radi pròxim perquè aparegui nicotina al dormitori infantil, lloc on nens i nenes passen moltes hores, incloent el temps de son", ha denunciat la investigadora.

Segons la investigació, existeix una clara correlació entre trobar fum del tabac al saló i trobar-lo al dormitori.

A més, la feina ha revelat com els nivells alts de nicotina s'associen amb el nombre de cigarrets fumats al saló, amb la permissivitat de fumar, amb detectar olor de tabac a la casa, i amb el número de persones fumadores que conviuen a casa.

Així, segons la investigació, mentre que a les llars on no viuen fumadors el mesurament de nivells de nicotina va ser inapreciable, en aquells on viuen fumadors es van obtenir concentracions mitjanes de 0,16 micrograms per metre cúbic al saló i de 0,12 micrograms per metre cúbic als dormitoris.

De fet, a les cases a les quals es permet fumar l'estudi va trobar una concentració mitjana d'1,04 micrograms per metre cúbic al saló, i de 0,48 a l'habitació del nen o nena.

La investigadora ha recordat que existeix nombrosa evidència científica sobre el dany sobre la salut que causa el fum ambiental del tabac en nens i nenes.

Ara, aquest treball ha confirmat que els nivells de nicotina en dormitoris infantils -malgrat que ningú hagi fumat al seu interior- poden ser rellevants.

Per comparar, es pot acudir a les xifres de nicotina mesures a l'interior de centres de treball abans que entrés en vigor al gener del 2011 la Llei 42/2010, de 30 de desembre del 2010, que van ser de 0,24 micrograms per metre cúbic en universitats, i de 0,40 micrograms en empreses del sector privat.

La investigació ha estat finançada per l'Institut de Salut Carlos III, i a més de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, on treballa la investigadora principal del projecte.

També han participat investigadors de l'Institut Català d'Oncologia, de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció Xeral de Saúde Pública de Galícia.

La feina s'ha publicat en la revista internacional 'Tobacco Control', que és un referent en tabaquisme a nivell global.

Diferents estudis científics ja han avalat que inhalar partícules del tabac encara que no es fumi -fumadors passius- augmenta el risc de malalties pulmonars, entre elles el càncer.

Els nens exposats al fum i les seves conseqüències, encara que no lo inhalin directament, són més proclius a desenvolupar majors malalties relacionades amb els pulmons.

D'una altra banda, fumar en els balcons, com fan alguns pares, podria incórrer també en una vulneració de la Llei antitabac si molesta a algun veí.

L'Observatori per al Seguiment de la Llei del Tabac del Ministeri de Sanitat va considerar el 2011 il·legal fumar en la teva pròpia casa mentre estigui treballant en ella una empleada de llar perquè aquest és el seu lloc de treball en el qual té dret a no respirar fum. EFE