El cap del servei d'Urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), el doctor Josep Maria Prats, ha participat com a investigador en un estudi per frenar la progressió del càncer de pròstata agressiu, interferint en la permeabilitat de la membrana que envolta el nucli cel·lular. El treball ha estat publicat a la revista Cell, una de les publicacions científiques de l'àmbit mèdic més prestigiosa a nivell internacional.

L'estudi, que s'ha desenvolupat a la Universitat Thomas Jefferson de Filadèlfia, ha servit per identificar un marcador en l'orina que permet saber que s'està al davant d'un càncer molt agressiu i amb mal pronòstic.

El treball també ha servit per detectar una diana terapèutica, i és que en aquests casos més greus, s'ha vist que hi ha una sobreexposició de nucleoporines a la membrana del nucli cel·lular. Per això, en una segona fase d'aquest estudi es vol desenvolupar un fàrmac que les bloquegi i així poder aturar la progressió de la malaltia.

El doctor Prats és un dels autors d'aquest estudi i des del servei d'Urologia de la Corporació s'han reclutat pacients en diferents estadis clínics de càncer de pròstata, recollint-ne les mostres d'orina i a la universitat americana s'han analitzat buscant aquests marcadors que han de permetre detectar que s'està al davant d'un càncer agressiu.

El més freqüent en homes

El càncer de pròstata és el més freqüent en homes i la seva incidència augmenta per causa de l'envelliment de la població. El diagnòstic d'aquesta malaltia en la seva fase més agressiva, té unes conseqüències molt negatives en la qualitat de vida dels qui la pateixen. Existeixen moltes tipologies de càncer, fet que comporta que hi hagi molts pronòstics evolutius, des dels menys agressius als que són letals, i dels que responen als tractaments inicials, als que es fan resistents als fàrmacs.