25 de abril de 2019
25.04.2019
Diari de Girona

Cinc plans d'atenció integrada a Catalunya, referents en innovació en un projecte europeu

L'estudi ha analitzat durant tres anys el desplegament de programes que coordinen els serveis sanitaris i socials

25.04.2019 | 01:19
Cinc plans d'atenció integrada a Catalunya, referents en innovació en un projecte europeu

El projecte europeu ACT@Scale, inclòs en el marc del programa Horitzó 2020, ha fet públic l'informe final Experiences on Scaling Care Coordination and Telehealth Best Pratices on s'hi descriuen i analitzen quinze iniciatives europees d'atenció integrada que han estat seleccionades per la seva capacitat d'innovació i com a referents en bones pràctiques de salut. D'entre aquestes experiències seleccionades com a casos d'èxit s'han inclós cinc projectes que s'estan fent a Catalunya.

ACT@Scale és un projecte de recerca que es va iniciar el març del 2016. Liderat per Philips Healthcare ha tingut una durada de tres anys i ha estat cofinançat per la Unió Europea amb un import de 3,5 milions Euros. L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha coordinat els programes de Catalunya i ha liderat el grup de treball sobre els actors clau en gestió del canvi dels processos.

La publicació dels resultats de l'estudi ACT@Scale han proveït un marc de referència per facilitar la transferència de coneixement. El document final aporta experiències, aprenentatges i recomanacions claus que serviran com a guies perquè altres regions europees vegin facilitada la tasca d'implementar nous programes de telemonitoratge i teleasssistència en atenció integrada.

En l'estudi hi han participat quinze organitzacions de vuit estats i regions europees, d'entre els quals, País Basc, Dinamarca, Països Baixos, Escòcia, Alemanya i Catalunya hi han aportat experiències d'atenció integrada, un model aque es basa en actuacions conjuntes i coordinades entre els serveis sanitaris i socials.

Les cinc experiències aportades per Catalunya són el Programa d'atenció al pacient crònic de Badalona Serveis Assistencials, que ha obtingut bons resultats en implicar als actors principals i proveir eines online per millorar la comunicació entre els pacients i els professionals; els equips d'atenció residencial de MUTUAM han aportat bones pràctiques en la implementació d'un pla de decisió anticipada que ha permès respectar les voluntats i decisions de les persones en el procés de final de vida; el Parc Sanitari Pere Virgili i el programa TransicionA, que ha millorat les transicions assistencials a l'alta dels pacient fràgils atesos a la Unitat de Subaguts, a través d'una intervenció centrada en la persona i coordinada amb l'atenció primària i que ha permès millorar l'adherència a la medicació, fomentar l'autocura i el retorn a l'activitat física; i finalment, els programes de l'hospital Clínic de Barcelona sobre Prehabilitació de l'activitat física per a candidats d'alt risc en cirurgia major i el del pacient crònic complex, que han obtingut bons resultats en la reducció de les complicacions i reingressos i en l'acceptació del servei per part dels pacients, cuidadors i familiars respectivament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook