El sindicat d'infermeria Satse s'ha queixat que les infermeres del sistema concertat fan un quart d'hora extra cada dia per fer traspàs entre torns, el que suposa treballar vuit dies «de franc» cada any. El sindicat denuncia que en molts hospitals no es reconeix aquest temps, que acaba sumant 66 hores de treball no reconegut.

Satse demana un estudi que abasti tot el sistema concertat i que derivi en una normativa comú als hospitals concertats que inclogui el solapament de torns com a temps de treball efectiu.

«Estem regalant-li a l'empresa vuit dies sencers, ja que no és un fet puntual sinó que és una pràctica diària i necessària per a mantenir la continuïtat assistencial dels pacients» explica la representant de Satse a la xarxa concertada Siscat, Xesca Martín. La infermera recalca que el solapament de torns és l'única forma de donar una seguretat assistencial ja que «no treballem amb màquines, sinó amb persones malaltes».

Des del sindicat d'infermeria es reconeix que el nou pacte signat amb la Patronal, el II Conveni Col·lectiu Siscat inclou la promesa de realitzar un estudi sobre aquest temps de solapament. «Està bé fer un estudi, però sobretot és imprescindible que hi hagi un compromís de regulació sobre el solapament a tot el sector», afirma Martín.

La proposta de Satse és que sigui obligatori a totes les empreses sanitàries de Catalunya que els torns d'infermeria se solapin. «Cal que les empreses tinguin aquesta obligació en negre sobre blanc, i que els nostres horaris s'adaptin a aquest solapament de torns», explica Martín, que recorda que «si la infermera dedica temps a rebre la informació prèvia sobre els pacients que tindrà al seu càrrec, la seva resposta pot ser ràpida i immediata des del minut zero del seu torn».