La Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu va reconèixer la setmana passada la doctora Marta Malagón, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) per una comunicació sobre el seguiment de la síndrome de Lynch. La investigadora gironina va rebre el premi Díaz-Rubio a la millor comunicació en gastroenterologia clínica presentada en el Congrés Nacional de la Societat Espanyola Digestiva pel treball titulat «L'ús d'una nova firma bacteriana fecal per a la personalització del seguiment de la síndrome de Lynch».

L'objectiu principal de l'estudi pilot realitzat per la biotecnològica gironina Good Gut, un spin-off de la Universitat de Girona, és desenvolupar una eina no invasiva anomenada RiskAssessment Intestinal Diseasefor Lynch syndrome (RAID-LS), basada en una firma bacteriana fecal, que permetés discriminar entre portadors de la síndrome de Lynch sans i els que presenten lesions neoplàsiques intestinals. A partir de la combinació de tres espècies bacterianes fecals, s'ha disssenyat un algoritme capaç de fer aquesta discriminació, una eina que permetria espaiar les colonoscòpies de seguiment a les que s'han de sotmetre aquests pacients, millorant així la seva qualitat de vida.

Actualment s'està realitzant la validació clínica d'aquesta eina, segons ha informat la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu en un comunicat.