Un estudi de Dexeus Dona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha determinat que el semen congelat manté la seva viabilitat i propietats a l'espai.

En un comunicat aquest dilluns, Dexeus ha explicat que els resultats de l'estudi demostren que la microgravetat no afecta la viabilitat de l'esperma humà congelat, i que la seva concentració, mobilitat, vitalitat i l'ADN espermàtic no mostren alteracions significatives respecte a l'esperma congelat emmagatzemat amb gravetat terrestre.

La investigadora que ha liderat l'estudi, Montserrat Boada, ha destacat que "aquest és el primer estudi sobre els efectes de la microgravetat en mostres d'esperma humà congelat".

Desenvolupament de l'estudi

Per a l'estudi, els investigadors han fet servir 10 mostres de semen de 10 homes i cada mostra s'ha dividit en dues fraccions: una per fer l'estudi en condicions de microgravetat i l'altra de control.

Totes les mostres es van congelar en nitrogen líquid a -196 graus i es van emmagatzemar fins al dia de l'estudi, quan es va introduir la meitat de fraccions en un tanc específic per al transport aeri.

El tanc es va col·locar en una avioneta especialitzada en vols acrobàtics per a estudis científics i que va realitzar 20 paràboles per sotmetre les mostres a condicions de microgravetat, durant vuit segons per cada paràbola.

Després de les maniobres es va descongelar l'esperma per comprovar si l'exposició temporal a la microgravetat l'havia afectat.

Es van comparar les mostres de l'estudi amb les quals havien romàs a terra i es va detectar que no hi havia diferències significatives en els principals paràmetres estudiats: la concordança en la vitalitat i la fragmentació de l'ADN va ser del 100%, en la mobilitat i la concentració va ser del 90% i en la morfologia va ser del 80%.