Els pacients catalans són dels menys satisfets amb el seu centre d'atenció primària i amb el servei d'urgències del seu hospital, segons una enqusta de l'Organització de Consumidors (OCU). L'enquesta, que s'ha fet a partir d'entrevistes a més de 6.000 persones de l'estat per conèixer el grau de satisfacció amb l'atenció que rep al CAP i a urgències, situa Catalunya entre les comunitats autònomes amb menys satisfacció, només per darrere de Canàries. Al conjunt de l'Estat, la satisfacció amb el metge de família se situa amb un 80 sobre 100, la xifra més alta de l'enquesta en els darrers anys (s'ha realitzat el 2003, el 2009 i el 2014).

Els pacients canaris són els menys satisfets (amb una nota de 53 sobre 100), seguits dels catalans, amb un 60; a l'altra cara de la monera hi ha Astúries, el País Basc, La Rioja, Navarra i Aragó, fregant o superant el 70.

El grau mitjà de satisfacció, assenyala l'OCU, depén de factors com la facilitat d'arribar al centre (80 sobre 100), seguit de l'horari de funcionament i l'estat de les instal·lacions. Els pitjors valorats són el temps d'espera per ser atès (55 sobre 100), l'atenció telefònica i els serveis domiciliaris.

L'enquesta assenyala que els usuaris han d'esperar cada cop més temps per aconseguir una cita amb el metge de capçalera. Si el percentatge de persones que anaven a la consulta el mateix dia o el dia següent d'haver demanat cita era del 64% el 2003, es va reduir al 48% el 2009 i des de llavors s'ha anat reduit fins arribar al 40% actual, amb una mitjana de gairebé tres dies per tenir cita. En aquest cas, és Catalunya qui té el menor percentatge de persones que poden anar al metge el mateix dia o l'endemà de demanar-ho, amb un 11%. A Canàries és el 19%, al País Valencià, un 24% i, a l'antre extrem hi ha La Rioja, amb el 76% i Astúries, amb el 69%.

Des de l'OCU assenyalen que cal posar en marxa un pla estratègi de millora de l'atenció primària per garantir que l'atenció no urgent es presti en menys de 48 hores a totes les comunitats perquè «accedir en un temps raonable al metge de família, aquell que atén els problemes de salut més freqüents, és clau per al bon funcionament del sistema sanitari».

En el cas de les urgències, el 43% dels usuaris enquestats se sent molt satisfet amb l'atenció rebuda al servei d'urgències tant de l'atenció primària com hospitalària, mentre que un 14% es mostra molt insatisfet.

Per comunitats autònomes, els serveis d'urgència més ben valorats són els del País Vasc (75 sobre 100) i Canàries, Andalusia, Múrica, Catalunya (60 sobre 100) se situen a la cua.

El pitjor valorat són els temps d'espera. El temps mità d'espera perquè t'atenguin és de 67 minuts a Canàries, mentre que al País Basc és de 30. A Catalunya, el temps mitjà fins a ser atès és de 52 minuts i el temps total que el pacient passa a urgències és de 175 minuts.

A urgències, la celeritat de l'atenció és un punt clau. Sobre l'atenció que se li va donar segons la gravetat o urgència del seu cas, el 53% consideara que va ser adequada i el 24% n'està descontent.

El 59% dels enquestats viu a menys d'un quilòmetre del seu centre de salut i el 32% a menys de tres. Per demanar cita, el mitjà més usat és internet (59%), però també es fa servir el telèfon (46%) i anar-hi en persona (34), ja que no es consideren mitjans excloents.