El Departament de Salut ha posat en marxa el treball de camp de l'Enquesta de Salut (Esca), que es durà a terme al llarg del segon semestre de l'any 2019. Al llarg de l'any s'entrevisten unes 5.000 persones a tot Catalunya, representatives de la població catalana, per conèixer la percepció de la ciutadania sobre el seu estat de salut, hàbits i ús del sistema sanitari.