L'hospital de Palamós va realitzar prop de 1.300 mediacions l'any passat per facilitar la comunicació entre usuaris i professionals. Aquest servei està dirigit a pacients nouvinguts, que no comparteixen la llengua ni la cultura, que poden tenir problemes idiomàtics o bé desconeixen el funcionament del sistema de salut català o de l'hospital i per això la mediació els pot ser d'ajuda.

Fa tretze anys que el centre baix-empordanès disposa d'aquest servei, i des de l'any 2007 es presta en el marc del conveni que té la Fundació Hospital de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà. En tots aquests anys s'han realitzat més de 12.000 mediacions.

Durant l'any passat es van comptabilitzar 1.293 mediacions, un 6% més que les que es van fer l'any anterior, quan se'n van realitzar 1.215. Això suposa que en el decurs d'un mes es fan al voltant de 110 mediacions en l'àmbit hospitalari.

El perfil dels usuaris

L'usuari tipus que rep una mediació és una dona (73%) d'origen marroquí (97%) i en idioma amazigh (68%), d'entre 25 i 64 anys (64%), i la mediació es realitza en l'àmbit d'hospitalització (76%) i a l'especialitat de ginecologia i obstetrícia (55%).

Un 32% de les mediacions es fan en àrab i un 14% es fan a nens d'entre 0 i 12 anys. Per serveis, també destaquen les mediacions prestades al servei de medicina interna (14%) i al servei de pediatria (13%).

La tasca de la mediadora de salut se centra en dos eixos: la intervenció personalitzada mitjançant mediacions individuals entre els professionals sanitaris i els pacients; i l'acollida individual als pacients nouvinguts.

Des de mediació també es treballa coordinadament amb el servei de treball social per als aspectes socials i amb el servei d'admissions per als tràmits administratius.

Actualment el servei pot atendre usuaris de cultura magribina i bereber i parla català, castellà, francès, àrab i amazigh. Atén de dilluns a divendres de 9 a 3 i els dimecres de 3.30 a 5. Si un usuari necessita el seu servei el pot demanar al telèfon 972 600 160 (extensió 5081).