El Departament de Salut considera que els metges de capçalera no haurien de fer justificants d'absència per als menors que faltin a l'escola per problemes de salut banals, ja que la responsabilitat és dels pares o tutors i no del sistema nacional de salut. Segons fonts del Departament de Salut, han de ser les famílies, segons el seu criteri, les que decideixin si el nen s'absenta de l'escola per un motiu de salut lleu.

En el mateix sentit s'ha expressat recentment en una trobada amb periodistes el gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, que ha considerat que els metges dels CAPs no haurien de dedicar temps a l'elaboració d'aquests justificants.

A molts centres escolars, per justificar l'absència d'un alumne es demana un certificat mèdic conforme és veritat que està malalt, un tràmit que moltes vegades s'ha de complir fins i tot per problemes de salut menors, com constipats, mal de coll o panxa i febrícula.

El Departament de Salut no diu de forma contundent que els metges de capçalera es negaran a fer aquests justificants, però sí que considera que els pares dels menors «són els responsables (de l'absència) i que només haurien de demanar visita mèdica si l'estat de salut ho requereix». Així doncs, només s'hauria de demanar visita mèdica segons l'evolució del malestar del nen i «no per sol·licitar un informe que justifiqui l'absència a l'escola».«Aquesta és una responsabilitat dels pares i tutors i no del sistema nacional de salut», indica Salut.