L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha elaborat una nota informativa per explicar que s'han adoptat noves mesures en el medicament Metotrexat després de la mort de set pacients. "Després de la revisió europea dels casos d'errors d'administració amb metotrexat, s'establiran noves mesures de prevenció d'aquest risc. Tot i els advertiments establerts, se segueixen produint casos de reaccions adverses greus, alguns d'ells mortals, a conseqüència de l'administració diària de metotrexat en lloc de setmanal", informa l'AEMPS, dependent del ministeri de Sanitat.

"Metotrexat és un agent immunosupressor utilitzat per al tractament de diverses patologies de tipus oncològic i també de tipus inflamatori i autoimmune. Es troba disponible per a la seva administració oral i parenteral. La dosi i freqüència d'administració varia segons la indicació, sent setmanal i no diària per al tractament de les patologies inflamatòries i d'algunes oncològiques. A Espanya, al llarg dels anys, s'han notificat casos d'errors en els quals el pacient ha rebut una dosi diària en comptes de setmanal, que han tingut conseqüències greus per al pacient, ocasionant-li la mort en alguns casos. L'AEMPS ha informat en diverses ocasions sobre aquests errors i ha actualitzat en diverses ocasions les advertències a professionals sanitaris i pacients sobre aquest risc en les fitxes tècniques, prospectes i envasos de metotrexat d'administració oral, continua l'AEMPS.

"Tot i això, s'han seguit notificant casos d'errors d'administració diària en comptes de setmanal. A Espanya, el Sistema Espanyol de Farmacovigilància ha rebut un total de 55 notificacions de reaccions adverses relacionades amb aquests errors, 7 d'elles amb desenllaç mortal de les quals una s'ha notificat recentment", indiquen. Una revisió realitzada Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància ha extret com conclusions que "se segueixen notificant casos de reaccions adverses greus, alguns amb desenllaç mortal, a conseqüència de l'administració diària en lloc de setmanal de metotrexat. La gran majoria dels casos s'associen amb l'administració oral, tot i que també hi ha algun cas amb l'administració parenteral. Les causes d'aquests errors d'administració poden ser diverses i aquests es poden produir tant en la prescripció, dispensació o en l'administració pel pacient". Finalment, "s'han d'introduir noves mesures per minimitzar aquest risc, comuns per a tots els països de la UE, reforçant les ja adoptades en alguns d'ells".

Per tot això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda als professionals sanitaris que

En iniciar un tractament amb una pauta setmanal de metotrexat: Valorar abans de prescriure el medicament si el pacient presenta alguna dificultat per complir la pauta d'administració setmanal i assegurar que pot seguir-se correctament. Informar el pacient detalladament de la pauta setmanal, dels riscos de prendre el medicament amb més freqüència i donar-los instruccions clares escrites, incloent-hi el dia de la setmana triat per prendre el medicament, assegurant-se que ha entès aquesta informació.

Durant el tractament: recordar a cada consulta i cada nova prescripció la importància de l'administració exclusivament setmanal i dels riscos d'una freqüència d'administració major, confirmant que el pacient s'està prenent correctament el medicament el dia de la setmana triat.

A cada dispensació a l'oficina de farmàcia: Si s'ha prescrit al pacient una pauta setmanal, reforçar la informació recordant al pacient que el medicament s'ha d'administrar un cop per setmana i comprovar que l'està prenent de forma correcta. En cas necessari, recomanar-li que consulti el seu metge. Recordar al pacient que llegeixi detingudament el prospecte, i, la informació inclosa en l'envàs del medicament (quan aquesta estigui disponible).