L'artròdesi vertebral consisteix en la fusió permanent de dues o més vèrtebres a la columna perquè no hi hagi moviment entre elles. Així, s'elimina o disminueix el dolor que es genera des del disc intervertebral i les facetes lumbars. Ara, un equip de cirurgians i investigadors del Morgenstern Institute of Spine (MIS) del Centre Mèdic Teknon han aconseguit realitzar per primera vegada una fusió de la columna lumbar de forma percutània, en una sèrie important de pacients, a través d'una incisió a la pell de només 1,5 cm, amb els pacients desperts durant tota la intervenció.

S'ha pogut veure que els resultats d'aquest nou abordatge són comparables amb els de la cirurgia clàssica de columna, però amb una sèrie d'avantatges que milloren de manera substancial la qualitat de vida del pacient. «Una incisió molt més petita i una recuperació postoperatòria molt més ràpida, que fa possible donar l'alta als pacients al cap de menys de 24 hores, converteixen aquest procediment en el futur mètode quirúrgic a utilitzar en la cirurgia de fusió de la columna vertebral», explica el Dr. Rudolf Morgenstern, autor de la tècnica i líder de l'equip.

La nova tècnica percutània que proposen els cirurgians del MIS suposa un pas més enllà en la cirurgia moderna de la columna vertebral. Gràcies a instruments quirúrgics innovadors, desenvolupats pels cirurgians del mateix institut, és possible implantar una caixa expansible de titani que ajuda a estabilitzar i fusionar el disc intervertebral. Això permet restaurar l'alçada del disc intervertebral i alliberar els nervis que produeixen el dolor lumbar i ciàtic.

«Però, a diferència de la cirurgia convencional, no es tallen els teixits, sinó que es dilaten. Així no cal fer ni dissecció muscular ni resecció òssia, i es redueix l'agressió al pacient», conclou el Dr. Morgenstern.