Un grup d'investigadors de l'Hospital del Mar han dissenyat un sistema d'estimulació sensorial nocturna que millora els símptomes de la fibromiàlgia. L'assaig clínic ha mostrat una disminució de la fatiga i el dolor en els pacients, així com la millora de la qualitat del son, gràcies a l'aplicació d'una vibració sensorial suau durant la nit. Ara s'analitzarà si aquest tractament produeix canvis en la connectivitat funcional del cervell dels pacients, que permet objectivar la resposta terapèutica, i es buscaran variables per predir quines persones es podrien beneficiar d'aquest nou tractament, que s'aplica a través d'un matalàs modificat.

L'estudi dut a terme pels investigadors de l'Hospital del Mar s'ha publicat a la revista Arthritis Research & Therapy, i ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Els investigadors van desenvolupar un model de plataforma de descans que consistia en un matalàs normal amb uns motors incorporats que transmeten una lleugera vibració tàctil al cos. Els 63 pacients seleccionats van participar en un assaig clínic controlat i es van dividir en dos grups. Aquests es van alternar utilitzant primer el matalàs i després un altre mètode com a placebo, o a l'inrevés.

L'estimulació va consistir en l'acció de sis motors petits distribuïts de forma simètrica que transmetien una lleugera vibració durant tres hores, dues durant la nit i una abans d'aixecar-se. La freqüència era variable, i anava des dels 2 fins als 90 hertzs, una quantitat situada molt per sota dels límits de risc màxim recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els resultats de l'estudi van demostrar una millora pel que fa a la fatiga del 25% dels pacients, el doble que només amb l'efecte placebo. La millora en el dolor es va situar en el 18%. A més, en el grup de pacients que primer va utilitzar el matalàs i després el placebo, la millora es va començar a registrar el cinquè dia de tractament i es va allargar almenys durant cinc setmanes, molt més que en els pacients que van començar pel placebo.