Les noves formes de fumar no són eficaces per ajudar els fumadors a abandonar aquest hàbit nociu ni tampoc són segures, ja que poden afavorir a l'aparició de malalties respiratòries cròniques, com ara l'asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), i fins i tot l'empitjorament de les mateixes en els pacients que ja han estat diagnosticats d'aquestes, segons va advertir durant la ponència «Noves formes de tabaquisme, com a factor de risc per desenvolupar MPOC», el Dr. Juan Antonio Riesco, pneumòleg de l'hospital Universitari de Càceres i membre de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), durant el 52è Congrés SEPAR 2019, celebrat a Santiago de Compostel·la.

Actualment, se sap que el principal factor de risc per desenvolupar MPOC és el consum de tabac. Això passa perquè hi ha substàncies originades durant els processos de combustió i piròlisi que es produeixen en encendre i consumir el cigarret, principalment els radicals lliures i altres substàncies químiques que condueixen al desenvolupament de fenòmens d'«estrès oxidatiu» i aquests, al seu torn, donen lloc a l'alliberament de substàncies que afavoreixen el desenvolupament dels mecanismes d'inflamació i altres implicats en l'etiopatogènia de la MPOC.

En els darrers anys han aparegut noves formes de fumar: des de cigarrets electrònics, a sistemes electrònics d'alliberació de nicotina, els dispositius IQOS (I Quit Ordinary Smoking, que significa «Deixo de fumar tabac convencional») o les pipes d'aigua electròniques. «Sabem que s'està produint certa confusió social sobre el perfil de seguretat d'aquestes noves formes de tabaquisme», ja que s'intenten introduir com a formes de fumar de «baix risc» o incorporant els conceptes de «reducció de danys», afegeix el Dr. Riesco.

Els estudis d'investigació alerten sobre la producció de les mateixes substàncies presents en el tabac convencional, particularment en els estudis in vivo i in vitro i en models cel·lulars experimentals, on s'observa que aquestes formes de fumar no són innòcues per a la salut i incorporen substàncies químiques que produiran els mateixos canvis observats en la MPOC.

Recentment, s'han publicat estudis observacionals en humans que, utilitzant models multivariables, situen aquestes noves formes de fumar amb un risc relatiu de desenvolupar MPOC similar a la del tabac convencional. Els estudis en joves han demostrat que el consum de cigarrets electrònics s'associa a una major producció de símptomes bronquials (bronquitis crònica) amb hiperreactivitat bronquial.

Pel que fa als pacients amb MPOC que utilitzen e-cigarrets, els estudis han revelat que no només no deixen de fumar, sinó que, a més, empitjora la gravetat de la seva malaltia amb major pèrdua de funció pulmonar. «Podem afirmar que les noves formes de fumar no són eficaces per ajudar els fumadors a deixar de fumar, ni tampoc són segures, ja que poden afavorir al desenvolupament de l'asma o MPOC o el seu empitjorament en pacients ja diagnosticats», va concloure el Dr. Riesco.