L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), una "agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social" i responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, ha emès un avís informatiu a través del seu portal digital per a sol·licitar la retirada d'un medicament que s'utilitza per tractar pacients que pateixen símptomes d'insuficiència cardíaca i que també s'utilitza per a pacients amb hipertensió.

En concret, el medicament és ENALAPRIL Mabo 20 mg COMPRIMITS EFG, 28 comprimits. Concretament i segons les dades que ha difós l'AEMPS es tracta del lot M-1 amb codi nacional 653.222 i data de caducitat el 2020.07.31

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris explica que el defecte es deu al "resultat fora d'especificacions del contingut i de les impureses de tipus C i D". Per això, l'AEMPS ha adoptat com a mesura cautelar la "retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot M-1 i devolució al laboratori per les lleres"

L'agència també informa les autoritats de cada comunitat autònoma que faci un seguiment de la retirada d'aquest medicament perquè no generi problemes a l'usuari.

Què és l'AEMPs?

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris desenvolupa un ampli ventall d'activitats. Entre elles destaca l'avaluació i autorització de medicaments d'ús humà i veterinari, el seguiment continu de la seguretat i eficàcia dels medicaments un cop comercialitzats i el control de la seva qualitat, la supervisió del subministrament i el proveïment dels medicaments o el seguiment de la seguretat dels cosmètics i els productes de cura personal, entre altres objectius. La seva missió principal és controlar que els medicaments que es distribueixen dins el territori espanyol no suposin un risc per al pacient.