El Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) acaba d'arribar a la xifra de 10.006 trasplantaments de cèl·lules mare sanguínies, realitzats a pacients tant espanyols com estrangers, gràcies a la seva tasca per localitzar un donant (o una unitat de sang de cordó umbilical) anònim a tot el món.

Les recerques s'inicien sempre a petició de l'equip mèdic que tracta el pacient quan aquest no disposa d'un donant compatible entre els seus familiars. El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i a les unitats de sang de cordó umbilical disponibles al país. Així, les recerques es realitzen tant a l'Estat espanyol com a la resta del món, a través del Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, que compta amb més de 34 milions de donants. A ells se sumen les més de 750.000 unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades arreu del món. A casa nostra, el temps mitjà de localització d'un donant compatible és de 32 dies.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia va ser creat per la Fundació Josep Carreras l'any 1991, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que requerien un trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i no tenien un donant familiar compatible, poguessin accedir-hi mitjançant una donació de medul·la òssia procedent d'un donant voluntari no emparentat.