El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha finançat 4 projectes d'innovació de l'Hospital Universitari de Bellvitge a través del nou Programa de Compra Pública d'Innovació en Salut. Es tracta d'iniciatives que potencien la transformació digital i proposen solucions tecnològiques per a una atenció al pacient més personalitzada i ininterrompuda. En concret, els projectes que han rebut l'ajut plantegen nous models d'atenció a persones afectades per arrítmies i ictus, pacients de cirurgia ginecològica i malalts crítics. Els tres primers són projectes que haurà de desenvolupar l'Hospital Universitari de Bellvitge i el quart és un projecte col·laboratiu amb el Consorci Parc Taulí de Sabadell. En tots els casos la coordinació amb l'Atenció Primària és determinant per assegurar la continuïtat assistencial.

El programa de Compra Pública d'Innovació es vertebra en dos àmbits: 15 milions finançats pel mateix sistema de Salut i 15 més provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que la UE destina per a la contractació pública de productes i serveis innovadors. Amb aquestes quantitats s'han de finançar els 18 projectes seleccionats; d'un total de 33 que es van presentar a la convocatòria. La data màxima d'execució d'aquestes iniciatives és el 31 de desembre de 2023.

Els projectes finançats

El primer dels projectes finançats de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un projecte de millora de l'atenció integral del pacient amb arrítmies mitjançant solucions digitals innovadores. Es basa en la incorporació de tecnologia digital per millorar el diagnòstic de les arrítmies, reduir el temps d'espera entre la indicació i la intervenció, adequar el temps d'hospitalització abans i després de la intervenció, facilitar el seguiment i el control dels pacients amb dispositius implantables, apoderar els pacients, millorar la coordinació entre els professionals i estalviar costos assistencials.

El segon és el projecte Strack, que es basa en la implantació d'un nou model integral d'atenció a persones supervivents d'un ictus, que són pacients crònics amb necessitats sanitàries complexes. Es posa especial èmfasi en el primer any després de l'ictus, moment crític per a l'evolució de l'estat de salut en el futur.

Un altre projecte és el programa de recuperació intensificada (ERAS) en cirurgia oncològica ginecològica i mamària i cirurgia de reparació del sòl pelvià. Es tracta d'un projecte per millorar l'atenció i recuperació de les pacients del Servei de Ginecologia ateses per ginecologia oncològica, patologia mamària i patologia del sòl pelvià. L'objectiu és aconseguir fer la mínima invasió perquè la recuperació sigui més ràpida, treballar un programa de preparació prèvia a la cirurgia i fer un programa quirúrgic adequat a cada pacient per estalviar recursos innecessaris. El projecte incorpora tecnologia i equipament innovador per a la millora contínua de la qualitat i seguretat clíniques i proposa una gestió integral amb sistemes d'informació específics.

Finalment, hi ha el projecte Crític-ContAs, que millora l'atenció als malalts crítics mitjançant una assistència precoç a l'Hospital Universitari de Bellvitge i el Consorci Parc Taulí. L'objectiu d'aquest projecte col·laboratiu amb el Consorci Parc Taulí és millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l'atenció dels pacients crítics, mitjançant una assistència precoç i continuada, que integri els diferents sistemes de monitoratge i la informació clínica actualment disponibles en una eina de suport a la presa de decisions clíniques. El terme «UCI estesa» es refereix a un sistema organitzatiu innovador basat en dos elements: la col·laboració de tot l'equip mèdic i d'infermeria, tant de la unitat de cures intensives (UCI) com d'altres àrees en la identificació i la cura del pacient crític durant l'hospitalització, i el suport tecnològic per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb risc de deteriorament clínic greu abans del seu ingrés a l'UCI.