Les mares soles tenen pitjors resultats de salut que les que viuen en parella i, a més, aquesta situació empitjora si estan solteres per causa d'una separació o per quedar vídues enfront de les mares en solitari per decisió pròpia, segons un estudi d'investigadores del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), del grup de Carme Borrell a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

La investigació, publicada a la revista J Epidemiol Community Health, ha mostrat els processos i contextos que condicionen aquestes diferències, com el context socioeconòmic i polític, el mercat laboral, les relacions socials i familiars i els diferents models de polítiques de suport a la maternitat. «Aquest marc conceptual que vam dissenyar és útil per conceptualitzar els processos que generen diferències, reconeixent la influència de l'estat, el mercat laboral i els contextos comunitaris, per la qual cosa s'ha de prestar més atenció a les mares més desfavorides, promovent polítiques d'equitat de salut universals complementades amb específiques per a aquest grup», expliquen les investigadores.

L'estudi indica que les dones amb alts ingressos compten amb més possibilitats de cobrir les seves necessitats en el moment de la criança, de manera que la posició socioeconòmica i la classe social influeixen en la maternitat.

Incideixen, a més, en la «predisposició» de la mala salut en l'exposició a certs riscos, com «els problemes relacionats amb l'atur, condicions de l'habitatge i la manca de suports socials, la qual cosa podria generar una major susceptibilitat i estratificació de la societat».

Conclouen que el context socioeconòmic i polític influeix en les oportunitats per iniciar el camí de la maternitat, i hi juguen un paper important la distribució desigual del poder i els recursos entre homes i dones.

«Unes polítiques de benestar generoses podrien esmorteir la bretxa de gènere i augmentar els desitjos de ser mare en les dones. Així mateix, s'han de garantir els seus drets laborals, perquè la criança es percep com una pèrdua de perspectives en el mercat de treball», assegura Borrell.