Un grup d'investigadors ha descobert que els nivells d'un biomarcador a la sang, el succinat, ajuden a determinar quina és la millor tècnica quirúrgica per a persones obeses que pateixen diabetis tipus 2.

El treball, publicat a la revista Diabetis Care, ha estat elaborat per investigadors del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, que han demostrat per primera vegada que els nivells de succinat a la sang prediuen la remissió de la diabetis tipus 2 en pacients obesos després de la cirurgia. L'estudi ha comptat també amb participació gironina.

«Hem estudiat com la molècula succinat influeix en la resposta a la cirurgia en els pacients amb obesitat i diabetis tipus 2 i hem aconseguit obtenir un algoritme de resposta a la cirurgia que aporta una eina senzilla i precisa per poder saber amb fiabilitat quin pacient es beneficiarà més de la cirurgia per controlar la seva diabetis», expliquen els investigadors de l'estudi, que han comptat amb la col·laboració de centres sanitaris de Barcelona, Lleida, Girona i Navarra.

Segons els seus autors, els pacients amb nivells alts de succinat, un metabòlit produït per alguns bacteris de la flora intestinal, haurien de sotmetre's a cirurgies més agressives per obtenir els mateixos beneficis que pacients amb nivells més baixos.

Una eina objectiva

«El nostre estudi permet disposar d'un element objectiu, com són els nivells circulants de succinat abans de la cirurgia, com un element clau en l'elecció de la cirurgia», han conclòs els investigadors, ja que, en el moment actual, no hi ha una norma plenament acceptada sobre el tipus de tècnica quirúrgica que resulta més eficaç en aquests pacients, i es deixa moltes vegades a criteris subjectius l'elecció de la tècnica que es farà servir.

A l'espera de confirmar aquestes dades en un nombre major de pacients, els autors apunten que els resultats són altament esperançadors en poder disposar d'una eina senzilla que aclareixi el dubte sobre el tipus d'intervencions en el pacient, evitant cirurgies complicades i d'alt risc.

«Això redundarà en un major benefici per a la salut del pacient i una reducció de costos sanitaris mitjançant una medicina de precisió personalitzada», assenyalen els investigadors responsables de l'estudi.