Els professionals dels centres hospitalaris de la xarxa públic catalana amb servei de pediatria i els professionals de protecció han notificat entre el gener i el juny del 2019 fins a 253 sospites de maltractaments infantils.

L'acumulat de 253 d'aquest 2019 és una xifra lleugerament més baixa que la registrada durant el mateix període del 2018, que va ser de 284. El 2017, entre gener i juny, se'n van notificar 224 i el 2016, 153. En aquests sis primers mesos de l'any, 43 infants de menys d'un any han estat víctimes de presumptes agressions.

Segons les dades publicades al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI), només el mes de juny se'n van notificar 44, la majoria per maltractament físic, un 41,7%. D'aquests 44, un 23,8% són nadons de menys d'un any, i el 2,4% tenen entre un i dos anys.

El 14,3% de les notificacions corresponen a infants entre tres i cinc anys, igual que els nens d'entre sis i vuit anys. Entre nou i onze anys hi ha un 16,7% dels casos, mentre que entre dotze i catorze, un 11,9%. Finalment, entre els 15 i els 17 anys, s'han registrat el 16,7% de les notificacions.

Dels 44 casos notificats el juny d'aquest any, el 69% eren nenes i el 31% nens. Tenint en compte que hi ha infants o adolescents que han patit més d'un tipus de maltractament simultani, el físic és el més freqüent, en un 41,7% dels casos, seguit de la negligència i l'abandonament i el psicològic i emocional.