Anar i tornar caminant a l'escola cada dia suposa gairebé el 65 per cent de l'exercici recomanat en els nens, ha assegurat l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), després de recordar que el 23 per cent dels escolars tenen sobrepès i el 18 per cent obesitat. «Els nens que caminen o van amb bicicleta a l'escola tenen nivells diaris més alts d'activitat física i millor condició cardiovascular que els nens que no viatgen activament a l'escola», ha dit el coordinador del Comitè de Salut Mediambiental (CSM) de la AEP, Juan Antonio Ortega García.

En aquest sentit, el vocal d'activitat física del Comitè de Promoció de la Salut (CPS) de l'AEP, Julio Álvarez Pitti, ha recordat que la realització d'aquesta activitat física ajuda a disminuir els valors de pressió arterial, millora la capacitat de regulació dels nivells de sucre de la sang millorant la sensibilitat a la insulina, disminueix els valors de triglicèrids, incrementa els valors de colesterol (HDL) i contribueix a millorar la condició física cardiorespiratòria.

Menor índex de massa corporal

De fet, caminar al col·legi s'ha associat a un menor índex de massa corporal i contribueix a disminuir l'excés de pes a través d'un increment de la despesa calòrica, a més que contribueix a prevenir l'obesitat abdominal independent d'altres factors de caràcter demogràfic, dietes, percentatge de greix corporal o minuts dedicats a l'activitat física.

Uns resultats que, segons el parer del doctor Ortega, poden ser especialment prometedors per als joves amb obesitat, ja que caminar al col·legi pot ser una estratègia fàcil d'implementar en l'activitat diària i efectiva per controlar i reduir l'obesitat.

«Anar caminant a l'escola suposa a més una millora en la condició física muscular, ja que tonifica els músculs i permet incrementar la massa muscular, sobretot del tren inferior i esquena. Aquest increment de la massa muscular és fonamental per a un bon to corporal i control postural. A més, es milloren altres components de la condició física com són l'equilibri i la coordinació», ha postil·lat Álvarez Pitti.

D'altra banda, els doctors han comentat que l'activitat física pot influir en la plasticitat i flexibilitat cerebral, ja que afavoreix el reg sanguini cerebral, la creació de noves connexions neuronals, la transmissió neuronal en l'hipocamp i l'expressió de gens relacionats amb factors de creixement nerviós.

Aprenentatge efectiu

«Els resultats dels estudis suggereixen que l'activitat física que té lloc immediatament abans del col·legi predisposa a l'aprenentatge efectiu, observant millors habilitats verbals, numèriques i de raonament en els que duen a terme un transport actiu al centre educatiu. L'activitat física té efectes positius en el nivell de concentració i redueix els comportaments hiperactius o autoestimulatorio», ha asseverat el doctor Álvarez Pitti.

De la mateixa manera, a nivell emocional s'ha demostrat que la pràctica de l'activitat física diària incrementa l'autoestima i disminueix el risc de caure en trastorns de l'àrea emocional (ansietat, depressió). A més, afavoreix els moments de trobada entre pares i fills i fomenta l'establiment de noves amistats, potenciant el sentiment de pertinença al grup.