Els centres de salut mental infantils i juvenils de les comarques gironines van atendre 5.739 pacients durant l'any 2018, un 4,2% més que al 2017 (5.506). Malgrat l'increment, les dades indiquen una disminució del 3,3% en relació al nombre de persones que van acudir per primera vegada als centres, passant dels 2.075 del 2017 als 2.007 de l'any passat. Un fet que, segons Salut, s'explica arran del desplegament del programa de suport a la salut mental en atenció primària. Entre els diagnòstics més freqüents, hi ha el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA), seguit dels trastorns adaptatius i els d'ansietat.

Pel que fa als centre d'adults, a la demarcació es van atendre l'any passat 14.390 persones, unes 150 menys que durant el 2017. De total de pacients, 3.790 van ser casos nous però l'activitat assistencial va augmentar en més d'un 16%, passant de 82.427 visites realitzades al 2017 a 95.711 visites fetes al 2018. Entre els principals trastorns diagnosticats, hi ha la depressió i el trastorn bipolar.

Els trastorns mentals, seguits de l'addicció a substàncies, són, segons l'OMS, la principal causa de discapacitat al món. L'ens també assenyala que prop de la meitat de la població mundial es veurà afectada per un problema de salut mental en algun punt de la seva vida amb un gran impacte en l’autoestima, les relacions i l’autonomia. Les últimes estimacions globals fetes per l'OMS indiquen que el 4,4% de la població global pateixen trastorn depressiu i un 3,6%, ansietat.

El nombre de visites assistencials dels centres també ha crescut un 22,3%, passant de les 27.808 l'any 2017 a 34.006, l'any 2018. De mitjana els usuaris tenien 14,6 anys d'edat i entre els principals trastorns, hi ha el TDHA, seguit dels trastorns adaptatius i dels trastorns d'ansietat (en un 13%, 12% i 11%, respectivament).

D'altra banda, l'hospital de Dia d'Adolescents en va atendre 55, el 65% dels quals van ser nenes. El diagnòstics principals més freqüents van ser en un 50% els trastorns neuròtics greus (fòbies escolars greus, trastorns del comportament, i personalitats amb forta inestabilitat emocional), seguits del TCA (trastorn de la conducta alimentària), amb un 21%. De trastorns de la conducta alimentaria, se'n van tractar 12 casos, dels quals 91% van ser noies.

Rehabilitació psicosocial

L'any 2018, els Serveis de Rehabilitació Comunitària van atendre 549 persones, de les quals, 107 van ser usuaris nous. Totes les persones ateses complien els criteris de Trastorn Mental Greu, amb trastorn psicòtic com a diagnòstic principal. Els serveis van registrar una mitjana de més de 64 sessions per pacient i un total de més de 64.000 activitats. D'aquestes, un 27% van estar organitzades per assolir una inserció Comunitària i fomentar el seu Projecte Vida, un 23,90% per fomentar l’autonomia i un 21,88% per promoure la salut i el benestar personal.

Finalment, els centres d'atenció a les drogodependències (CAS) de la Regió Sanitària de Girona va atendre l'any passat 4.456 persones (78,5% homes). Del conjunt de pacients, 1.345 van ser casos nous que van acudir al centre en un 48% per addicció a l'alcohol, un 26% per abús de cocaïna, un 12% per cànnabis i un 6% per heroïna. S'hi van fer més visites 70.733 visites, de les quals un 2,13% van ser acollides, un 37,52% visites successives, un 39% de control de tòxics, un 15,11% de dispensació de metadona i un 4,30% de teràpies de grup. El diagnòstic més prevalent va ser la dependència a l'alcohol en un 33,6% del total.

Evitar els suïcidis

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 800 mil persones moren cada any per suïcidi, i aquesta és la segona causa principal de mort entre persones de 15 a 29 anys d'edat. L'OMS calcula que per cada adult que es suïcida, 20 persones més ho han intentat. A nivell estatal, segons les dades del Institut Nacional de Estadística, les morts per suïcidi a Espanya es van incrementar un 3,1% al 2017, amb 3.679 casos: 2.718 homes i 961 dones; una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries. Catalunya va registrar un total de 504 morts per suïcidi al 2017: 374 homes i 130 dones, segons dades de l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Idescat). A Girona 47 homes i 14 dones.

La setmana dedicada al Dia Mundial de la Salut Mental que se celebrarà a Girona del 3 al 10 d'octubre amb una trentena d'activitats posarà, precisament, l'accent en la prevenció del suïcidi partint de la premissa que la identificació i intervenció precoç són "fonamentals" per abordar aquesta problemàtica.

L'activitat assistencial directa feta pels diferents tipus d’equips mòbils de salut mental en la comunitat, juntament amb altres mesures de millora implantades a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, van contribuir l'any 2018 a reduir en un 21% els ingressos hospitalaris respecte del 2017. Segons les dades registrades, l'any passat es va produir un descens de les urgències psiquiàtriques hospitalitzades passant de 1.172 pacients a 931 persones ateses. També van baixar les urgències en un 19,8%, amb 3.672 persones ateses (4.580 l'any 2017). De les urgències ateses es va activar el Codi Risc Suicidi en 173 casos, dels quals el 95% (165) corresponien a la Regió Sanitària de Girona. D'aquests, el 69% van acceptar i realitzar una visita de seguiment al Centre de Salut Mental de referència, amb la preferència que marca el Codi Risc Suicidi.

Pel que fa a l'activitat hospitalària principal, la Unitat d'Hospitalització d'Aguts (adults) va registrar 1.007 altes (-5,4% que l’any 2017) i un increment del 8,3% en l'estada mitjana (15,14 dies). Per la seva banda, la Unitat d’Hospitalització infantil i juvenil va augmentar les altes en un 2% (98 al 2018 i 96 al 2017) amb una estada mitjana de 25,7 dies (13,8% menys que l'any 2017). Des de Salut destaquen l'activitat de la unitat d'hospitalització de nova creació dirigida a la crisi de l'adolescent, amb 19 altes l'any 2018 davant de les tres del 2017. Desintoxicació, a més, va registrar 96 altes (4,3% més que l'any 2017), amb un increment de l'estada mitjana de 10,3 dies a 11,27 dies. La Unitat de subaguts de Psiquiatria va tancar l'any amb 396 altes, nombre lleugerament superior al del 2017.

Text