Un 23% dels adolescents d'entre 12 i 14 anys han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic, una situació que pot desencadenar en un trastorn de la conducta alimentària (TCA) com l'anorèxia o la bulímia.

D'aquesta manera ho considera l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia de Catalunya, que va informar en un comunicat que aquestes dades formen part d'una enquesta elaborada el passat curs 2018-2019 amb joves d'entre 12 i 16 anys d'escoles de tot Catalunya.

Una dada «molt preocupant» que dona a conèixer l'enquesta és que el 39% dels adolescents entrevistats han patit burles pel seu físic.

La directora de l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia (ACAB), Sara Bujalance, va recordar que els comentaris negatius sobre el físic del nen o l'adolescent, tant per part de la família com dels companys, són també un factor de risc a l'hora de desenvolupar una anorèxia o bulímia nervioses.

Un 8% dels joves enquestats creuen que poden patir un problema d'alimentació i un 18% no té clar si pateix algun símptoma.

Això no obstant, l'enquesta ha posat de manifest una dada positiva, i és que la majoria de joves fa un dinar en família acompanyats del pare o la mare o dels dos una vegada al dia i que sol coincidir en un 80% dels casos amb el sopar.

«Aquesta dada és molt important, ja que un dinar en família redueix un 35% la possibilitat de patir un trastorn de conducta alimentària», va indicar Bujalance, que va afegir que «quan es parla d'un dinar en família cal concretar que ha de ser acompanyat d'un adult de referència».

Aquesta associació va visitar 88 centres durant el passat curs escolar amb el programa de tallers Quan no t'agrades, emmalalteixes!, en els quals es van treballar aspectes com l'autoestima, la prevenció de possibles trastorns i detectar possibles casos de manera primerenca.

Durant el curs 2018-2019, les professionals de l'associació que imparteixen els cursos van detectar de mitjana un cas de possible trastorn a cada aula que van visitar, va precisar la directora d'ACAB.

Davant aquestes alarmants dades que demostren que cal actuar amb urgència, aquest curs l'associació ha posat en marxa la campanya Aturem l'anorèxia a l'escola!, en la qual es pretén treballar conjuntament amb els professionals de l'educació, els ajuntaments, organitzacions i també amb institucions en la prevenció dels TCA.