Montse Reixach, infermera de la Unitat de Medicina Intensiva Pediàtrica i Neonatal de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, ha rebut la màxima acreditació professional com a especialista en atenció individualitzada al desenvolupament del nadó, per part de l'organització internacional Nidcap ( Newborn Individualized Developmental Care and Assessment, que significa Avaluació i Cura del Desenvolupament Individualitzat del Nadó).

Reixach és la primera professional de la Regió Sanitària Girona que ha rebut aquesta acreditació. «Hi ha molts centres sanitaris de referència en la implantació d'aquest programa, com l'hospital Vall d'Hebron, i calia que arribés al Trueta», explica Reixach, que ha assolit l'acreditació després d'arribar al tercer nivell de la formació reglamentada del programa. «Gairebé tots els professionals de l'hospital tenen el nivell 1, que és el més bàsic; alguns tenen el 2, que et permet interpretar i conèixer amb més profunditat el comportament del nadó, i, per últim, el tercer -el més alt-, que permet l'observació dels nadons, les seves capcitats i inclou la implicació de les famílies en les cures», explica la infermera del Trueta.

Reixach va rebre l'acreditació el passat 1 d'octubre després d'haver dut a terme formacions teòriques i sobretot pràctiques durant un any i mig a càrrec del doctor Josep Perapoch, instructor del programa Nidcap. Actualment ja està duent a terme el seguiment de la primera família.

Tot i que l'interès de Montse Reixach per acreditar-se va ser per iniciativa pròpia, reconeix la implicació de l'equip de la Unitat Neonatal. «La unitat té unes necessitats que s'han de cobrir i aquest programa és ideal per protegir el desenvolupament dels nadons, especialment dels prematurs, ja que els garanteix un tracte individualitzat», explica Reixach, qui defensa l'aposta de l'hospital per implementar el programa.

Desenvolupament del programa

Reixach explica que el programa permet un seguiment exhaustiu del nadó des d'abans de néixer fins que és donat d'alta i també es fa acompanyament a la família. «Intentem conèixer cada nadó a través de l'observació i la programació de les seves cures i també parlem amb les famílies i els germans, que a vegades són els més oblidats, per implicar-los en el seguiment», diu Montse Reixach. El programa s'inicia quan la mare és ingressada i finalitza quan el nadó és donat d'alta, i dins del programa general n'hi ha un d'específic per als nounats de menys de 32 setmanes o per als qui pesen menys d'un quilo i mig.

Mitjançant l'observació i la posterior interpretació de les conductes dels nadons en els seus ambients i les interaccions de cura que reben; es delineen plans de cures del desenvolupament per ser utilitzats per l'equip per donar suport a les metes generals del nadó i els seus esforços d'autoregulació.

Implementació al Trueta

A la Unitat de Neonatologia de l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona, aquests darrers anys s'han dut a terme nombrosos canvis en la cura dels nadons i les seves famílies, a banda de diverses activitats de formació, docència i recerca.

La propera acció de l'equip, que es posa en marxa a partir d'ara mateix i que és pionera a la demarcació gironina, és aplicar un model de cures que té l'objectiu de millorar el desenvolupament dels nadons prematurs a mitjà i a llarg termini, a través de la planificació individualitzada de les cures.

La professional especialista en Nidcap col·laborarà amb l'equip realitzant observacions sistemàtiques de les conductes dels nadons i proposant plans de cures individualitzades. També donarà suport a les famílies fomentant la seva participació en les cures i vetllarà per mantenir un entorn físic que sigui el més adequat possible a la fase de desenvolupament de cada nadó.