Les àrees verdes residencials poden protegir contra la mortalitat prematura per totes les causes, segons una revisió sistemàtica i una metanàlisi realitzades per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en col·laboració amb la Universitat de Colorado i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), publicades a la revista The Lancet Planetary Health. L'anàlisi, que va incloure nou estudis longitudinals a set països i més de vuit milions de persones, proporciona evidència científica robusta sobre l'impacte que té l'increment de les àrees verdes a les ciutats sobre la mortalitat prematura. Es tracta de l'estudi més gran fet fins ara, i fins i tot concreta una estimació de l'efecte protector del verd: una reducció del 4% en la mortalitat per cada increment de 0,1 en l'índex de vegetació a 500 metres o menys de la residència. Molts estudis suggereixen que les àrees verdes a les ciutats tenen efectes positius sobre la salut que inclouen menys estrès.