L'estudi IPA.CAT19 realitzat per la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de la UAB és el primer estudi realitzat a Catalunya que evidencia l'existència d'infermeres de pràctica avançada (IPA). Es tracta de 269 infermeres, que suposa una ràtio de 1,2 IPA per cada 100 infermeres de la plantilla dels centres participants a Catalunya. Són infermeres que acompleixen els criteris del Consell Internacional d'Infermeres pel que fa a expertesa, l'abast de la seva pràctica i la formació, que no estan reconegudes com a tal, ja que no existeix un sistema d'acreditació específic i les institucions sanitàries no defineixen ni creen llocs de treball adhoc, en base a les necessitats assistencials i establint els requisits professionals d'aquestes infermeres.