La qualitat no és un element abstracte, sinó que es concreta en termes i necessitats d'infraestructures, de recursos, de procediments i processos, de seguretat i de resultats i, essencialment, es quantifica mitjançant indicadors que van des de la pròpia experiència de pacient fins al fet de mesurar i millorar tots els atributs relacionats amb la consecució dels millors resultats de salut possibles sobre la base de l'evidència i el coneixement científic generats.

“La qualitat és una necessitat en constant evolució per a les organitzacions i, en la sanitat, contribueix a millorar l'atenció al pacient i el seu entorn, la seguretat en les actuacions i a disminuir la variabilitat clínica, un problema apressant en què treballen les organitzacions sanitàries. Es pot dir que el treball realitzat per les organitzacions sanitàries assistencials públiques i privades acreditades ens estimula a tots a perseverar en el camí necessari de la qualitat amb la mirada fixada en el pacient i en el seu entorn, cosa per la qual sens dubte treballem des de la Fundació IDIS”, així ho ha assegurat Ángel de Benito, secretari general de l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació IDIS), durant la jornada de lliurament de la VI convocatòria de l'Acreditació QH (Quality Healthcare) de la Fundació IDIS.

Han obtingut l'acreditació QH 25 organitzacions, però un dels reptes de la Fundació IDIS passa per impulsar la millora contínua de la qualitat i la seguretat per aconseguir els millors resultats en salut, tenint en compte el pacient i el professional sanitari. Per això, “l'Acreditació QH ja s'ha posicionat com un reconeixement perquè les organitzacions assistencials públiques i privades promoguin la millora contínua, el ‘benchmarking’ i el reconeixement de l'excel·lència en l'àrea de la qualitat", explica Marta Villanueva, directora general de la Fundació IDIS.