L'hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Sun Nuclear han signat un conveni que converteix l'hospital en centre de referència a l'Estat per a la plataforma de gestió de qualitat SunCHECK de Sun Nuclear. El compromís per part de Sant Pau, dins el marc d'aquest conveni, és rebre visites de nous usuaris i provar noves versions Beta (noves versions de software que s'han de validar abans de comercialitzar-les) desenvolupades per Sun Nuclear per avaluar la seva repercussió clínica i assistencial. L'hospital també col·laborarà en el desenvolupament i millora del software, formarà part del grup d'investigadors experts de Sun Nuclear per a aquesta línia i realitzarà treballs i publicacions amb la intenció de fer divulgació científica.

La dosimetria in vivo consisteix a mesurar amb un detector la dosi administrada al pacient quan està a la unitat de tractament. Durant la darrera dècada l'evolució tecnològica en el camp de la radioteràpia i els nous models d'acceleradors lineals amb sistemes d'imatge incorporats han fet que els sistemes de dosimetria in vivo també evolucionin. Actualment, els sistemes d'imatge incorporats als acceleradors lineals es poden calibrar per fer mesures de dosi in vivo durant el tractament, de manera que permeten reconstruir la dosi absorbida pel pacient i comparar-la amb la prescrita. Per aquest motiu, el Servei de Radiofísica i Radioprotecció de Sant Pau fa quatre anys que va començar a estudiar alternatives per fer aquestes mesures, i va optar finalment per la plataforma de gestió de qualitat SunCHEK de Sun Nuclear.

La plataforma permet una visió integral sobre el control de qualitat del tractament. D'una banda, inclou el control de la dosi administrada al pacient i, d'altra banda, contempla el control de qualitat de les unitats de tractament. La plataforma permet l'automatització de tots els processos de garantia de qualitat en el tractament del pacient amb radioteràpia. Això permet un flux de treball més àgil, un sistema de qualitat més robust i una reducció del temps dedicat a mesures de control de qualitat en les unitats de tractament.

Com a centre de referència, Sant Pau donarà suport al desenvolupament de millors pràctiques d'ús clínic, assessorarà sobre el desenvolupament de tècniques en curs i oferirà suport a la comunitat d'usuaris de SunCHECK. «Estem molt safisfets de poder comptar amb un centre de referència tant important com l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau», va assenyalar Jeff Simon, CEO de Sun Nuclear. «La Dra. Núria Jornet i el seu equip són líders en les millors pràctiques en radioteràpia a tot Europa. La seva entrada en la plataforma SunCHECK per a la gestió de riscos serà molt valuosa per a d'altres serveis de radioteràpia que busquen estar al mateix nivell». Sun Nuclear, per la seva banda, es compromet a mantenir actualitzada la plataforma a Sant Pau i propiciar que els equips de l'hospital estiguin sempre a l'avantguarda pel que fa a la qualitat del tractament.