L'ONG de la Fundació Salut Empordà, Salut Empordà Cooperació, va atendre més de 140 persones durant el 2019, segons informa la memòria anual que ha publicat l'entitat. La seva finalitat és millorar l'estat de salut de les persones de l'Alt Empordà, mitjançant l'aportació de recursos i formació, des del respecte pels sistemes de salut ja establerts en els països on treballen.

L'ONG està formada per cinc membres i setze voluntaris que hi treballen. Un dels projectes que ha desenvolupat aquest any és el de préstec de material ortopèdic, del qual se n'han beneficiat 114 persones. Al llarg d'aquest any 2019 aquest projecte ha anat creixent i consolidant-se, ajudant a un gran nombre de gent que s'ha pogut beneficiar d'un préstec de material ortopèdic.

El projecte d'ajut per medicació és una altra iniciativa de l'ONG, de la qual se n'han beneficiat 12 persones el 2019. L'objectiu és facilitar medicació a persones amb pocs recursos econòmics que els impedeix poder seguir un tractament mèdic o tractar una situació de malaltia de forma puntual, el SEC desenvolupa un projecte d'ajut per a medicació.

Aquest projecte es consolida al llarg del 2019 i es manté en actiu gràcies a la col·laboració de diferents farmàcies de l'Alt Empordà.

Al llarg del 2019 també van dur a terme xerrades en commemoració de l'ONG; un curs per a cuidadors no professionals, del qual se n'han beneficiat 14 alumnes; un projecte de suport al centre de salut de Thillé Boubacar (Senengal) amb un esterilitzador i formació ginecològica; i una donació de llet al banc d'aliments de Figueres. Per Sant Jordi es va organitzar una parada informativa on es venien llibres de segona mà, flors i manualitats fetes al Senegal.

Les despeses de l'any passat van ser de 4.467 euros i el 79% d'aquestes es van invertir en el projecte del Senegal.