El Departament de Salut invertirà 40 milions d'euros en quatre anys en una nova solució tecnològica que reduirà la càrrega burocràtica dels professionals. L'Historial Electrònic de Salut (HES) aglutinarà els dos principals repositoris d'informació clínica de qualsevol persona a Catalunya: l'Estació Clínica de l'Estació Primària (ECAP) i la Història Clínica Compartida (HC3). D'aquesta forma, el professional tindrà una visió integral de la salut de les persones i de les seves interaccions amb el sistema sanitari. Serà fàcil de registrar, accedir i analitzar. «Aquesta solució beneficia els professionals, els usuaris del sistema i el sistema en si mateix», va valorar la consellera de Salut, Alba Vergés, que va destacar que l'atenció primària també estarà molt millor connectada amb els hospitals.

Segons un estudi, els professionals dediquen prop del 40% del temps que dura una consulta a consultar o introduir dades a l'ECAP, i fan més de 40 interaccions amb el ratolí de l'ordinador i prop de 10 amb el teclat.

És per això que el nou sistema serà més senzill. Primer es desplegarà a l'atenció primària, a la salut mental ambulatòria i a l'àmbit de la rehabilitació. Bona part dels sistemes actuals provenen dels anys 90.

El Pla director de sistemes d'informació també pretén reduir l'excessiva heterogeneïtat dels sistemes d'informació. Simplificar aquest procés establint un model de dades «únic». Des de la vessant assistencial, es milloraran els resultats. A més, contempla la incorporació de nous rols professionals necessaris en els nous models assistencials -psicologia, fisioteràpia i podologia, entre d'altres-, i facilitarà l'assignació d'equips multidisciplinaris als ciutadans -medicina de família, infermeria, treball social o salut mental.

Per últim, el sistema guanyarà en seguretat i complirà de forma homogènia amb el Reglament General de Protecció de Dades i incorporarà millores en ciberseguretat. A més, pel que fa a la seguretat dels pacients, s'incrementarà amb un sistema més alerta a les interaccions i a les incompatibilitats de medicaments.