L'UCI del Santa Caterina, que ja es va concebre des del punt de vista arquitectònic amb un disseny i prestacions pensades per facilitar el màxim benestar i seguretat del pacient, ha anat incorporant al llarg d'aquest primer any experiències dirigides a enfortir la nova visió dels models d'atenció al pacient crític, més humana. Entre aquestes, destaca la utilització de la musicoteràpia com a part del procés de recuperació del pacient. L'UCI del Santa Caterina disposa d'equips informàtics amb un sistema d'informació clínica a la capçalera de cada llit, amb connectivitat completa a tots els dispositius i a Internet, de manera que poden disposar de llistes de reproducció de música personalitzades, tenint en compte les preferències de cada pacient o segons consulta als seus familiars. S'ha demostrat que la música com a mesura no farmacològica, redueix l'estrès i l'ansietat en els pacients crítics, fins i tot quan estan calmats.

En aquest ordre d'idees, l'equip assistencial també ha iniciat la mobilització precoç dels pacients ingressats, de manera que els professionals acompanyen al malalt a passejar pels passadissos de l'hospital, amb l'objectiu de facilitar la seva recuperació, calmar la seva ansietat i contribuir a reduir, fins i tot, els deliris que poden presentar, amb bons resultats. La unitat també compta amb servei psicològic que es presta segons necessitats del pacient i els seus familiars. La separació entre el box i el passadís és de vidre, de manera que des de l'àrea de control es pot observar el pacient però alhora permet preservar la seva intimitat, quan s'escau. Cada box disposa d'un sistema de vídeo vigilància connectat amb monitors instal·lats al control i a les àrees de treball i descans del personal sanitari, extremant així la seguretat vers el pacient. Cal afegir al confort de l'equipament, l'aïllament acústic i el control del soroll amb sensors acústics.

«Les famílies han valorat positivament el nivell de confort dels pacients i, a més, poden visitar els malalts durant més temps», diu Costa.