L'ONCE té com un dels seus màxims objectius la integració de les persones cegues a la societat. L'ocupació, les relacions socials i culturals i l'autonomia personal són els pilars sobre els quals es recolza aquesta integració. En un entorn cada vegada més complex, la necessitat de moure's amb independència i seguretat obliga les persones cegues a apostar cada vegada més per una solució àgil i fiable: el gos guia. Aquest necessita un acurat ensinistrament que el converteix en el millor instrument de mobilitat d'una persona cega i li atorga la missió de convertir-se en els ulls de qui no pot veure. Per això, l'ONCE va crear la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG) el 24 de setembre de 1990, que adopta el model de les escoles de gossos guia europees i nord-americanes. Una institució que en els seus 29 anys d'història ha facilitat més de 2.500 gossos a les persones cegues o amb discapacitat visual, i que ha convertit aquests animals en un veí més al costat dels ciutadans catalans. En l'actualitat a Catalunya hi ha 189 gossos pigall en actiu: 156 a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Girona i un a Lleida. Les races de gos pigall més utilitzades són pagès retriever, golden retriever, pastor alemany i flat coated retriever. Cal destacar que les lleis reconeixen el dret dels usuaris a passejar i romandre, acompanyats del seu gos guia, en transports i llocs públics o d'ús públic. Els gossos guia i la FOPG són part de la tasca social de l'ONCE, amb la solidaritat de la societat mitjançant la compra dels cupons i altres productes.