El Col·legi de Metges de Girona (COMG) ha atorgat una ajuda econòmica a tres projectes de cooperació sanitària que tenen vinculació amb col·legiats gironins, després d'obrir una convocatòria per escollir-ne tres que s'adeqüessin a uns barems de puntuació concrets. Els projectes escollits han estat els següents: «Associació d'ajut a nens de Nicaragua», de Montserrat Sabaté, que té l'objectiu de lluitar contra la marginació i l'exclusió social d'un col·lectiu de nens i nenes amb discapacitats o malalties cròniques del municipi de San José de Cusmapa (Nicaragua) i comunitats indígenes annexes i afavorir el seu desenvolupament integral mitjançant el programa Catalunya Solidària i dinamitzar la Cooperativa Agropecuària Multisectorial Catalunya, formada per les famílies dels nens beneficiaris del programa.

El segon projecte escollit es titula «Girafra a Oluko (Uganda)», d'Antonio Villalonga i Marc Vives, i té com a objectiu construir un dipòsit d'aigua i les conduccions per portar aigua al dispensari i a les escoles de primària i de secundària; donar atenció mèdica gratuïta al centre de salut i contribuir a la formació d'infermers i estudiants de medicina que compartien l'estada al país.

Finalment, el darrer projecte, «ONG Amics de Boulembou», de Clara Michaut, vol millorar les condicions de vida de la població de Boulembou (Senegal) a partir de la creació de subministrament d'aigua potable, de la posada en marxa d'una Casa de Santé per donar assistència sanitària i de la realització d'un estudi per detectar el risc de malnutrició infantil i un programa de salut ocular, entre altres mesures.

El COMG destina el 0,7% del seu pressupost a iniciatives solidàries, a través del COMG-Ajuda, una iniciativa nascuda fa més de 15 anys per desenvolupar projectes solidaris.