La grip d'aquesta temporada s'estabilitza a Catalunya, segons la valoració del departament de Salut, que indica també que ha causat 41 morts des del passat mes d'octubre i fins a la segona setmana de febrer a Catalunya , una d'elles un menor de cinc anys.

Segons el Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), les taxes d'incidència més altes s'han donat en els menors de cinc anys, amb 811,7 casos per cada 100.000 habitants, seguides dels menors d'entre 5 i 14 anys (602,3).

Els adults d'entre 15 i 64 anys han registrat unes taxes d'incidència de la grip de 148,3 casos per cada 100.000 habitants i els majors de 64 anys, de 38,9 casos.

Durant la setmana del 10 al 16 de febrer, s'han atès als hospitals catalans 77.687 urgències relacionades amb la grip, de les quals un 9,9% han requerit ingrés.

D'aquest total, el 77,8% són pacients adults (60.991) mentre que la resta és població pediàtrica (16.696).

En l'atenció primària, les visites realitzades aquesta setmana han ascendit a 503.555 en els centres i 19.881 al domicili del pacient.

Per grups d'edat, el 18,3% de les visites han estat a nens de fins a 15 anys; el 48% d'adults d'entre 15 i 64 anys i el 33,7% restant, de persones majors de 65 anys.

Als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) s'han atès 25.911 visites, un 2,4% menys que la setmana anterior.

Segons les dades de Salut, s'han registrat 39 ingressos hospitalaris greus i, des de l'inici de la temporada de grip a l'octubre passat fins a la setmana del 10 al 16 de febrer d'aquest any, s'han confirmat 41 defuncions, de les quals el 70,7% tenia més de 64 anys, el 26,8% tenia entre 45 i 64 anys i un cas (2,4%) en menors de 5 anys.