La Diputació de Girona i el seu organisme de salut pública, Dipsalut, s'han adherit a l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, un compromís de les administracions públiques, universitats, sindicats, entitats empresarials i organitzacions del tercer sector amb el compliment de l'Agenda 2030. L'acord assenta les bases de l'Aliança Catalunya 2030, una gran coalició transversal de país que treballarà perquè Catalunya assoleixi el 2030 els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Segons estableix l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya, les administracions i entitats signants es comprometen a treballar conjuntament i a establir compromisos concrets per a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquests compromisos han d'estar incorporats a la planificació estratègica de cada organització, programats en el temps i avaluats amb sistemes de monitoratge basats en indicadors. L'Acord estipula que els compromisos poden estar dirigits a àmbits diversos, com ara la formació, la sensibilització, la generació de canvis organitzatius o la promoció de la recerca i la innovació.

El diputat de Desenvolupament Sostenible, Joan Fàbrega, va destacar el «compromís ferm» de la Diputació de Girona perquè el desenvolupament de la demarcació mantingui un equilibri en tres grans àmbits: social, ambiental i econòmic. «Aquest equilibri és necessari i urgent. Si no hi posem solució, els efectes del canvi climàtic a la nostra demarcació seran devastadors i irreparables. De fet, en tenim un exemple molt recent, com són els danys que el Gloria ha ocasionat a molts municipis gironins», va afegir el diputat. Fàbrega va subratllar la necessitat que s'hi impliquin tots els agents de la demarcació: «No servirà de res si els ajuntaments no s'impliquen en aquest desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Per tant, des de la Diputació tenim l'obligació i la responsabilitat de liderar aquest canvi i impulsar-lo als municipis».