En un moment de saturació dels centres hospitalaris per l'acumulació de persones infectades pel coronavirus, és important saber diferenciar si els símptomes que presentem en cas de contraure la malaltia, són lleus o greus i, per tant, si cal recórrer o no a un hospital o podem fer el tractament a casa. El Departament de Salut ha difós un vídeo on explica precisament això, quins símptomes es consideren lleus i quins greus.

Paral·lelament, la Generalitat també fa una crida a la població per contribuir a crear un mapa de l'expansió del coronavirus a Catalunya. Els ciutadans es poden descarregar una aplicació, StopCovid19Cat, que és gratuïta i està disponible en iOS i Android i, després d'un senzill procés d'acreditació, podran controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensar els serveis sanitaris. L'app ajudarà les persones que presenten algun símptoma específic de COVID (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, etc.) per mitjà d'un senzill test, que proporcionarà la informació necessària.

L'app Stop Covid19 Cat té un doble objectiu. D'una banda, donar resposta a les necessitats d'informació de la ciutadania en relació amb el COVID 19, a través d'un qüestionari que els indica si tenen possibilitat de tenir COVID. De l'altra, recollir dades de la població per tal de poder crear mapes de calor que reflecteixin l'evolució de la pandèmia a tot el país i de forma localitzada per població.

Per a ser més efectiva, l'aplicació demana a l'usuari el seu Codi d'Identificació Personal (CIP) -que trobarà a la seva targeta sanitària- i que activi la geolocalització del seu dispositiu mòbil.

El sistema sanitari farà la vigilància del cas a partir de les dades enviades per l'aplicació i, si és necessari, activarà els serveis d'emergències mèdiques.

Des del Departament de Salut es fa una crida als ciutadans perquè facin un ús responsable de l'aplicació i proporcionin informació veraç i rellevant.