Experts de la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han alertat que el confinament podria incrementar el risc de miopia entre infants i adolescents.

La miopia afecta ja sis de cada deu joves universitaris de Catalunya com a conseqüència de l'estil de vida cada cop més sedentari i una exposició excessiva als dispositius digitals. Aquests dos factors s'han agreujat durant el confinament pel coronavirus i per això alerten que hi pot haver un "augment greu" dels problemes de salut visual.

Aquestes afectacions es poden especialment entre nens i adolescents perquè són més vulnerables en tenir un sistema visual en evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l'ús de pantalles.

Per això, els experts de la FOOT han apuntat la importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats. El degà de la Facultat, Joan Gispets, ha explicat que hi ha evidències científiques que demostren que l'aparició de la miopia té "una relació molt clara" amb l'entorn visual, sobretot en infants i adolescents. Ha afegit que les condicions del confinament "van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l'aparició".

Per afavorir els bons hàbits, la FOOT ha elaborat un decàleg de recomanacions per a un bon us de les pantalles i la prevenció de problemes de salut visual. Entre d'altres, es recomana limitar el temps d'ús segons l'edat, amb un màxim d'una hora diària en infants en edat preescolar, entre tres i quatre en els que estan en edat escolat i un màxim de sis en adolescents.

També han destacat la importància de la il·luminació ambiental, evitar distàncies massa properes a la pantalla, mantenir els ulls alineats amb la vora superior de la pantalla i fer descansos cada mitja hora, entre d'altres.