Un assaig clínic internacional en què ha participat l'Institut Oncològic Doctor Rosell (IOR) de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona ha demostrat l'eficàcia d'un nou fàrmac oral dirigit contra la mutació d'un gen que causa càncer de pulmó.

L'assaig, en fase 2 i els resultats del qual publica la revista 'The New England Journal of Medicine', ha tractat amb tepotinib 152 pacients amb 'càncer de pulmó de cèl·lula no petita avançat' amb alteracions en el gen MET detectades a través de biòpsia líquida o de biòpsia de teixit.

Segons ha explicat el cap clínic de l'IOR a l'Hospital Universitari Dexeus i coautor de l'estudi, Santiago Viteri, entre el 3 i el 4% dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita (CPNM) presenten una sèrie de mutacions en l'oncogèn MET, activant la seva funció com a promotor tumoral en aquest tipus de càncer.

Aquestes mutacions produeixen alteracions que impulsen el creixement del tumor a través d'una major proliferació cel·lular, invasió i metàstasi.

L'objectiu de l'assaig era avaluar l'eficàcia i seguretat del fàrmac oral tepotinib, un inhibidor de MET altament selectiu, en aquesta població de pacients.

"Aquesta mutació es troba entre el 3-4% dels tumors de pulmó i es presenta majoritàriament en pacients majors de 70 anys, independentment de la seva exposició al tabac. Els resultats de les teràpies disponibles com immunoteràpia o quimioteràpia per tractar aquest tipus de càncer de pulmó de cèl·lula no petita solen ser pobres, així que si som capaços d'inhibir selectivament l'activitat d'aquesta mutació allarguem la vida d'aquests pacients i millorem la seva qualitat de vida", segons Viteri.

Els resultats de l'assaig indiquen que el 46 i el 50% dels 152 pacients tractats van presentar activitat antitumoral duradora, el que va ser confirmat després mitjançant seqüenciació d'última generació en mostres obtingudes per biòpsia líquida.

L'inici de la resposta va ser principalment en les 6 setmanes posteriors a començar la teràpia, amb una mitjana de durada de resposta de més d'11 mesos.

"A més -ha afegit Viteri- els resultats van ser similars en els dos grups de pacients: aquells en què la mutació es detectava en biòpsia de teixit com en els que es detectava en biòpsia líquida per a la qual únicament necessitem una mostra de sang i que podria ser l'opció menys invasiva per identificar els pacients candidats a aquest tractament".