El Ministeri de Sanitat ha publicat una nota sobre l'ús de productes que utilitzen radiacions ultraviolada-C per a la desinfecció del nou coronavirusen l'aire o en superfícies, en la qual avisa que poden causar danys oculars, danys a la pell o irritació de les vies respiratòries.

Així mateix, el departament que dirigeix Salvador Illa ha informat que l'evidència científica disponible fins a la data suggereix que, encara que poden reduir la població de virus en una superfície, "es desconeix" si aquesta reducció és suficient per aconseguir una desinfecció òptima.

"Impliquen riscos per a la salut", ha avisat Sanitat, per recomanar utilitzar-los de forma "controlada" i que sempre es porti a terme aquesta tasca per professionals qualificats per a la mateixa i equipats "adequadament" per "minimitzar" el risc d'exposició.

Segons la Comissió Internacional de la Il·luminació l'ús de la radiació UV germicida és una intervenció ambiental important que pot reduir tant la propagació per contacte com la transmissió d'agents infecciosos a través de l'aire. No obstant això, una utilització inadequada pot provocar "problemes" per a la salut i la seguretat de les persones, així com una desinfecció "insuficient" dels agents infecciosos.

Per això, el Ministeri de Sanitat desaconsella utilitzar aquests productes a les llars i "mai" utilitzar-los per desinfectar la pell, "tret que estigui clínicament justificat". Així mateix, ha recordat que els equips i productes que utilitzen la radiació UV-C es comercialitzen des de fa un cert temps però fins a la presentació d'aquesta pandèmia "no s'ha detectat una demanda per establir un ús segur i eficaç".

Amb l'objectiu d'establir uns requisits mínims de seguretat aplicables a aquests equips i dispositius, l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) juntament amb l'Associació Espanyola de Fabricants d'Il·luminació (ANFALUM) i la col·laboració del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el Ministeri de Sanitat, han desenvolupat l''Especificació UNE 0068' (juny 2020) 'Requisits de seguretat per a aparells UV-C utilitzats per a la desinfecció d'aire de locals i superfícies'.

"Atès que la radiació UV ha estat identificada com a potencialment cancerígena, s'han d'adoptar mesures de protecció per reduir al mínim aquest risc. En l'ús normal, les fonts de raigs ultraviolats segures que es fixen en conductes de recirculació d'aire o les que s'utilitzen per a la desinfecció de l'aigua no han de suposar un risc d'exposició per a les persones", ha explicat Sanitat.

Ara bé, postil·la, quan es treballa en una zona d'irradiació UV, els treballadors han de portar equip de protecció personal tal com roba industrial (per exemple, teles pesades) i una pantalla facial industrial (per exemple, caretes). Els respiradors de cara completa i la protecció de les mans mitjançant guants d'un sol ús també proporcionen protecció contra la radiació UV.

Finalment, el Ministeri ha avisat que les radiacions UV-C no es poden aplicar en presència de les persones, ni a les llars, i recorda que la mesura "més eficaç" per prevenir infeccions són el rentat de mans, les màscares, la distància social, la neteja amb detergents i desinfectants i l'aplicació de biocides autoritzats per Sanitat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus