El deliri acompanyat de febre podria ser un símptoma primerenc de la covid-19, segons una revisió d'estudis científics feta per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els investigadors alerten que, juntament amb la pèrdua d'olfacte i gust i els mals de cap que apareixen dies abans que comencin la tos i les dificultats per respirar, alguns pacients també desenvolupen deliri. Per això, insten a considerar l'estat de confusió quan va acompanyat de febre com un marcador precoç de la malaltia, especialment en el cas de persones d'edat avançada. «El deliri és un estat de confusió en què la persona se sent fora de la realitat, com si somiés», ha explicat Javier Correa, actualment investigador de la UOC, que va dur a terme aquest treball a la Universitat de Bordeus (França).

Correa, juntament amb l'investigador del grup Cognitive NeuroLab de la UOC Diego Redolar Ripoll, ha revisat els estudis publicats sobre els efectes que té la covid en el sistema nerviós central, és a dir, el cervell. La revisió ha constatat que, si bé des que es van fer públics els primers casos de pneumònia a la Xina, el desembre del 2019, fins ara, bona part de la recerca sobre el coronavirus s'ha centrat en els danys que provoca en els pulmons i altres òrgans, cada cop hi ha més indicis que també afecta el sistema nerviós central i provoca alteracions neurocognitives, com ara cefalees i deliri, així com episodis psicòtics.

Correa ha apuntat que les hipòtesis principals per explicar com el SARS-CoV-2 afecta el cervell assenyalen tres causes possibles: la hipòxia o falta d'oxigen a les neurones, la inflamació del teixit cerebral per la tempesta de citocines i el fet que el virus tingui capacitat per travessar la barrera hematoencefàlica i envaeixi directament el cervell.